Nederlandse taxonomie

Wat zijn taxonomieën?

De Nederlandse Taxonomie (NT) is het gemeenschappelijk gegevenswoordenboek van SBR. Het is een woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van wettelijk verplichte rapportages. Gebruikt u regelmatig de Nederlandse Taxonomie en taxonomiedocumenten van uitvragende partijen om bijvoorbeeld uw software aan te passen? Dan selecteert u in de Documentatie Nederlandse Taxonomie gemakkelijk de documenten die u nodig heeft. De Documentatie Nederlandse Taxonomie bestaat uit de taxonomiedocumenten van uitvragende partijen. Kies een uitvragende partij en vervolgens een rapportagesoort om de juiste documenten te selecteren.

Architectuur en ontwikkelingen

De Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) bevat bouwvoorschriften voor de Nederlandse Taxonomie (NT) en extensies hierop.

Werken met taxonomieën

De Nederlandse Taxonomie (NT) is één van de bouwstenen van SBR die door softwareleveranciers wordt gebruikt. Softwareleveranciers zorgen ervoor dat de Nederlandse Taxonomie wordt ingelezen in de software. Vervolgens wordt er een koppeling (ook wel mapping) gemaakt tusen de NT-begrippen en de gegevens zoals deze in de financiele administratie, fiscale software en/of rapportgenerator zijn opgenomen.