Architectuur en ontwikkelingen

De Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) bevat bouwvoorschriften voor de Nederlandse Taxonomie (NT) en de uitbreidingen (extensies) hierop.

Doel van de NTA is het realiseren van:  

 • Consistentie en voorspelbaarheid van de Nederlandse Taxonomie; 
 • Controleerbaarheid van de Nederlandse Taxonomie;
 • Modulariteit en daarmee de uitbreidbaarheid en onderhoudbaarheid van de Nederlandse Taxonomie te ondersteunen; 
 • Internationale 'best practice' om software-aanbieders een stabiel platform te geven.

Meer informatie over de NTA vindt u op de GitHub-repository van de Werkgroep NT.

Samenhang

De meeste taxonomieën staan niet op zichzelf, maar maken gebruik van (delen van) elkaar waardoor er een onderlinge samenhang tussen de verschillende taxonomieën bestaat. 

De NTA is de basis van waaruit wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en stabiliteit. Dit wordt voornamelijk gedaan binnen de Expertgroep Gegevens en de Werkgroep Nederlandse Taxonomie Architectuur. Beslissingen ten aanzien van modelleringsvraagstukken die in de Expertgroep Gegevens worden genomen en marktpartijen kunnen raken worden via zogenaamde Requests for Comments (RFC-'s) voorgelegd aan de relevante partijen. De binnengekomen reacties worden verwerkt en leiden tot besluitvorming (via SBR Platform naar het SBR Beraad). 

Verantwoordelijke partij en doel per taxonomie:

Taxonomie Verantwoordelijk Doel
SBR taxonomie Logius Generieke concepten
VenJ KvK BW2-specifieke concepten (herbruikbare module binnen KvK taxonomie)
KvK¹ KvK² Een beperkt aantal KvK-specifieke concepten, linkroles en de jaarverslaggevingsreports
BD Belastingdienst Bevat een groot aantal reports (en aanvullende concepten)
BD-1 Belastingdienst Bevat aanvullende nieuwe reports (en aanvullende concepten)
BD-2 Belastingdienst Bevat aanvullende bestaande reports (en aanvullende concepten)
BT SBR Nexus Bevat reports (en aanvullende concepten) ten behoeve van kredietrapportages
VT SBR Nexus Bevat reports (en aanvullende concepten) ten behoeve van vastgoedrapportages
OCW/DUO DUO Bevat reports (en aanvullende concepten) ten behoeve van verantwoordingen
RGS RGS Bevat een mapping van het RGS naar (een deel van de) CBS, KvK, BD en FRC taxonomieën

¹Deze taxonomie bevat ook de jaarrekeningen voor WoCo.

²KvK is opdrachtgever voor de totstandkoming van de jaarverslaggevingstaxonomie (‘KvK’).

Sinds de NT11 kunnen de verschillende uitvragende partijen eigen releasemomenten bepalen.

Ontwikkelingen

Door wijzigingen in wet- en regelgeving wordt er elk jaar een nieuwe Nederlandse Taxonomie opgesteld. De volgende factoren hebben invloed op de taxonomie van de uitvragende partij:

 • Wet- en regelgeving:

  o Nationaal: Wetgeving wordt door de Eerste en Tweede Kamer opgesteld en via de betreffende ministeries ingebracht. Daarnaast wordt regelgeving opgelegd door toezichthouders of andere regelgevers, mogelijk onder aansturing van een ministerie.

  o Europees: Europese verordeningen hebben rechtstreekse werking op nationale wetgeving. Europese richtlijnen dienen te worden omgezet in nationale wetgeving. In een aantal gevallen zijn er ook Europese toezichthouders en regelgevers die regelgeving opleggen aan een uitvragende SBR partij.

  o Internationaal: Het is ook mogelijk dat op internationaal niveau regelgeving, de adoptie van internationale standaarden en bijbehorende technieken worden opgelegd door toezichthouders en regelgevers.
 • Interne afdelingen van de uitvragende partij.
 • Leveranciers, softwareontwikkelaars, administratiekantoren, intermediairs en accountants.
 • Informatie van andere uitvragende partijen. 
 • NTA en filing rules binnen de SBR-governance. De SBR-governance ondersteunt bij validaties op de NT, op compliance met de NTA en bij publicatie van de NT en bijbehorende documentatie.
 • Adoptie van internationale standaarden.

Bronnen voor jaarlijkse wijzigingen in de NT worden gevormd door:

 • Wet- en regelgeving: De meeste uitvragende SBR partijen ontvangen wetgeving via het ministerie. De wet- en regelgeving kan voor sommige uitvragende SBR partijen regelmatig wijzigen doordat de informatiebehoefte wijzigt naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen. Wetgeving heeft regulier een ingangsdatum van 1 januari of 1 juli. Hier kan – en soms moet - het ontwikkelproces van de NT op worden afgestemd. Voor verordeningen zijn geen vaste inwerkingtredingsdata.
 • Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving: De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving worden jaarlijks in de periode september tot en met december door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) opgesteld. Naast de algemene richtlijnen worden ook domein specifieke richtlijnen opgesteld.

Uitvragende partijen

Bekijk per uitvragende partij het releasebeleid, de lopende ontwikkelingen en de samenhang met andere taxonomieën.