Taxonomie

De Nederlandse Taxonomie (NT) is het gemeenschappelijk gegevenswoordenboek van SBR. Het is een gestructureerd digitaal woordenboek met definities van gegevens dat het mogelijk maakt om gegevens digitaal uit te wisselen.