Releasekalender

De releasekalender geeft marktpartijen inzicht in wanneer verschillende versies van een taxonomie beschikbaar komen. Op basis van deze data kunnen zij hun eigen ontwikkelactiviteiten plannen, zodat zij op tijd gereed zijn om een nieuwe versie van de taxonomie te ondersteunen.

Taxonomieën worden in de regel ontwikkeld middels een standaardaanpak. Deze aanpak omvat de ontwikkeling van een alfa, bèta en definitieve versie. De alfa en de bèta versie bieden de mogelijkheid om eventuele onvolkomenheden in de taxonomie vroegtijdig te herkennen, zodat er nog corrigerende maatregelen kunnen worden ondernomen.

Releasekalender 2024-2025

Onderstaand schema geeft een overzicht van de releasemomenten van SBR taxonomieën in kalenderjaar 2024-2025. Dit overzicht is onderhevig aan wijzigingen en wordt regelmatig bijgewerkt.

Laatste update: 18 juni 2024

        Alfa Alfa Bèta Bèta Definitief    
Status planning Domein Versie Release Publiceren alfa Implementeren alfa Publiceren bèta Implementeren bèta Publiceren definitief Implementeren PreProductie definitief Implementeren Productie definitief
Definitief BD NT18.2 NT18_BD_20240918 31-5-2024 3-7-2024 5-7-2024 7-8-2024 9-8-2024 4-9-2024 18-9-2024
Definitief BD NT19 NT19_BD_20241211  30-8-2024 2-10-2024 27-9-2024 6-11-2024 1-11-2024 27-11-2024 11-11-2024
Definitief BZK NT18 NT18_BZK_DPI_20240821 7-6-2024 3-7-2024 N.v.t. N.n.b. 5-7-2024 07-8-2024
21-8-2024
Definitief KVK NT19 NT19_KVK_20241211 5-6-2024 5-6-2024 13-9-2024 6-11-2024 8-11-2024 27-11-2024 11-12-2024
Definitief SBR NT19 NT19_SBR_20240301 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.n.b. 5-6-2024 5-6-2024
19-6-2024
N.n.b. BD NT19.1 NT19_BD_202502xx N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b.
N.n.b. BZK NT19 NT19_BZK_DVI_202501xx N.n.b. N.n.b. N.v.t. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b.
N.n.b. BZK NT19 NT19_BZK_ABM_202501xx N.n.b. N.n.b. N.v.t. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b.
N.n.b. OCW NT19 NT19_OCW_202502xx N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b
N.n.b. RGS NT19 NT19_RGS_3_7_20241211 N.n.b. N.v.t. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.v.t. N.v.t.

Geïnteresseerde partijen kunnen een nog niet gevalideerde versie van de taxonomie ontvangen zodra deze beschikbaar komt. Ze kunnen hun interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen aan aad.bergman@logius.nl