Releasekalender

De releasekalender geeft marktpartijen inzicht in wanneer verschillende versies van een taxonomie beschikbaar komen. Op basis van deze data kunnen zij hun eigen ontwikkelactiviteiten plannen, zodat zij op tijd gereed zijn om een nieuwe versie van de taxonomie te ondersteunen.

Taxonomieën worden in de regel ontwikkeld middels een standaardaanpak. Deze aanpak omvat de ontwikkeling van een alfa, bèta en definitieve versie. De alfa en de bèta versie bieden de mogelijkheid om eventuele onvolkomenheden in de taxonomie vroegtijdig te herkennen, zodat er nog corrigerende maatregelen kunnen worden ondernomen.

Releasekalender 2023-2024

Onderstaand schema geeft een overzicht van de releasemomenten van SBR taxonomieën in kalenderjaar 2023-2024. Dit overzicht is onderhevig aan wijzigingen en wordt regelmatig bijgewerkt.

Laatste update: 13 februari 2023

        Alfa Alfa Bèta Bèta Definitief Definitief
Status planning Domein Versie Release Publiceren Implementeren Publiceren2 Implementeren3 Publiceren4 Implementeren5
N.n.b. SBR NT18 NT18_SBR_20230301 N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b.
N.n.b. KVK NT18 NT18_KVK_20231213 N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b.
Definitief BD NT17.2 NT17_BD_20230920 2-6-2023 5-7-2023 8-7-2023 2-8-2023 11-8-2023 6-9-2023/20-9-2023
Definitief BD NT18 NT18_BD_20231213 1-9-2023 4-10-2023

29-9-2023

1-11-2023 3-11-2023 29-11-2023/13-12-2023
Definitief BD NT18.1 NT18_BD_20240221 17-11-2023 29-11-2023 15-12-2023 3-1-2024 26-1-2024 07-02-2024/21-02-2024
N.n.b. BZK NT17 NT17_BZK_DPI_2023xxx N.n.b. N.n.b. N.v.t.  N.v.t. N.n.b. N.n.b.
N.n.b. BZK NT18 NT18_BZK_DVI_2024xxx N.n.b. N.n.b. N.v.t. N.v.t. N.n.b. N.n.b.
N.n.b. BZK NT18 NT18_BZK_ABM_2024xxxx N.n.b. N.n.b. N.v.t. N.v.t. N.n.b. N.n.b.
N.n.b. OCW NT18 NT18_OCW_2024xxx N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b.

Geïnteresseerde partijen kunnen een nog niet gevalideerde versie van de taxonomie ontvangen zodra deze beschikbaar komt. Ze kunnen hun interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen aan aad.bergman@logius.nl