KVK

De meeste bedrijven hebben de verplichting om hun jaarrekening digitaal te deponeren bij KVK. Het digitaal deponeren verloopt via SBR. Ondernemingen kunnen gebruik maken van zelf service portalen of van geschikte software voor SBR/Digipoort.

Verplichting digitaal deponeren

De verplichting om de jaarrekening digitaal te deponeren geldt voor bedrijven in de bedrijfsklasse micro en klein sinds boekjaar 2016. Voor bedrijfsklasse middelgroot geldt dit sinds 2017. En voor bedrijfsklasse groot naar verwachting vanaf boekjaar 2020.

Het deponeren via SBR kan op diverse manieren en is afhankelijk van de bedrijfsklasse waarin een onderneming valt. Bekijk de bedrijfsklassetabel bij KVK, voor meer informatie.

Bedrijfsklasse micro en klein

Ondernemingen in de klasse micro en klein hoeven slechts beperkte informatie te deponeren. Dit kan met SBR maar het kan ook via de online service 'Zelf Deponeren Jaarrekening'. In dit systeem kunnen de gegevens handmatig ingevoerd worden. Vervolgens zet het systeem de gegevens om naar de SBR-standaard zodat ze digitaal gedeponeerd kunnen worden bij KVK.

Bedrijfsklasse middelgroot

Bedrijven in de klasse middelgroot moeten uitgebreidere informatie deponeren. Zo moeten middelgrote ondernemingen ook een accountantsverklaring toevoegen (SBR Assurance). Om die reden kunnen middelgrote bedrijven het beste gebruik maken van software die hiervoor geschikt is. Bekijk ook de checklist ‘Software geschikt maken’. Om berichten met de SBR-software te kunnen uitwisselen, is een aansluiting op Digipoort vereist. Op de Aansluit Suite Digipoort is informatie voor software ontwikkelaars te vinden over hoe een aansluiting op Digipoort gerealiseerd kan worden. Naast geschikte software heeft een bedrijf ook een PKIoverheid-certificaat nodig om de jaarrekening te verzenden.

Heeft een bedrijf geen SBR-software, en valt het wel in de klasse middelgroot, dan kan het bedrijf een XBRL-jaarrekening opstellen en deponeren met de XBRL-tool van KVK.

Bedrijfsklasse groot

Bedrijven in de klasse groot moeten uitgebreidere informatie deponeren. Om die reden kunnen grote ondernemingen het beste gebruik maken van software die hiervoor geschikt is. Bekijk ook de checklist ‘Software geschikt maken’. Om berichten met de SBR-software te kunnen uitwisselen, is een aansluiting op Digipoort vereist. Op de Aansluit Suite Digipoort is informatie voor software ontwikkelaars te vinden over hoe een aansluiting op Digipoort gerealiseerd kan worden. Naast geschikte software heeft een bedrijf ook een PKIoverheid-certificaat nodig om de jaarrekening te verzenden.

Heeft een bedrijf geen SBR-software, en valt het wel in de klasse groot, dan kan het bedrijf de jaarrekening via e-mail of post deponeren bij KVK.

Overzicht digitaal deponeren via SBR

Onderstaand overzicht zet de mogelijkheden uiteen die bedrijven hebben om hun jaarrekening via SBR te deponeren.

Doelgroep Zelf service portaal* System-to-system
Micro en kleinbedrijf Zelf Deponeren jaarrekening SBR/Digipoort
Middelgroot XBRL-tool SBR/Digipoort
Groot   SBR/Digipoort

*De zelf service portalen zetten de gegevens na invoer om naar de SBR-standaard

Releasekalender

Bekijk de releasekalender voor het overzicht  van de publicatie van SBR taxonomieën in kalenderjaar 2019 - 2020.

Melden bevindingen

Heeft u bevindingen en/of vragen over KVK taxonomie? Neem dan contact op met het Servicecentrum van Logius. In het vak ‘betreft’ geeft u aan dat u een wens wilt indienen voor de taxonomie, of dat u informatie of advies wilt over SBR.