Kennisportaal - Toekomst

De coronacrisis bevestigt het grote belang van een goed functionerende digitale samenleving. En op het belang van een digitale overheid waarmee je veilig en makkelijk zaken kunt doen. Een digitale overheid die inclusief, betrouwbaar en veilig is. Het afsprakenstelsel Standard Business Reporting (SBR) is een belangrijke pijler van die digitale samenleving. Onze ambities met de bijbehorende acties, dragen actief bij aan de versteviging van de digitale dienstverlening tussen overheid en marktpartijen.We willen dat organisaties in Nederland in 2025 snel, veilig, makkelijk en foutloos hun gegevens gestructureerd, gestandaardiseerd en op elektronische wijze met elkaar uitwisselen.

Eens per vijf jaar stelt SBR een Roadmap samen. Hierin staan de ambities voor de komende jaren. En wat concreet zal worden gedaan om die ambities waar te maken. De huidige Roadmap loopt van 2020 tot en met 2025. In deze periode staan 3 ambities centraal:

 • Blijven inzetten op kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige elektronische gegevensuitwisseling. Bijvoorbeeld door aan te sluiten op nieuwe (internationale) technische ontwikkelingen en standaarden, daar mee te experimenteren en de toegevoegde waarde ervan te evalueren met belanghebbenden.
 • Vernieuwen van de manier van werken en het versterken van de kennis, competenties en communicatie. Onder andere door de communicatie-uitingen op te bouwen vanuit het perspectief van de afnemers, een eigen visuele identiteit te creëren en de website meer doelgroepgericht in te delen.
 • Onderhouden en versterken van de relatie met belanghebbenden. Bijvoorbeeld door mogelijkheden om te experimenteren aan te bieden en testomgevingen op te zetten voor (potentiële) klanten, waarmee snel resultaat geboekt kan worden, eerste inzichten kunnen worden verkregen, en er waarde voor hen wordt gecreëerd.

Bij Logius is momenteel het traject SBR Vernieuwing ondergebracht. Dit traject is geïnitieerd vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), agenda NL DIGIbeter, om te kunnen experimenteren, onderzoeken en leren over nieuwe technieken en methodieken die het SBR-stelsel kunnen verbeteren. Binnen het traject staan daartoe de volgende vragen centraal:

 • Hoe kunnen we SBR flexibeler maken?
 • Hoe kunnen we SBR laagdrempeliger maken?
 • Hoe stimuleren we innovatie en betrekken we marktpartijen? Deelnemers aan het SBR afsprakenstelsel is gevraagd om input voor experimenten die bijdragen aan het doel om het stelsel toekomstbestendig te houden. Hierbij wordt onder andere samengewerkt via Digicampus.

Het Programma SBR Vernieuwing heeft een proactieve houding. Door middel
van experimenten wordt beproefd wat de toegevoegde waarde zou kunnen zijn van nieuwe
technologieën, en hoe deze toegepast zouden kunnen worden. Welke nieuwe technologieën relevant zijn voor SBR wordt momenteel onderzocht in een zogeheten technologiescan.

 • XBRL-JSON met de Belastingdienst. In dit experiment is beproefd of het gegevensformaat XBRL-JSON het voor de markt eenvoudiger maakt om te werken met SBR (t.o.v. het huidige XBRL-XML).
 • XBRL-CSV met SBR-wonen. Hier is beproefd of XBRL-CSV het mogelijk maakt om grote bestanden (met grote hoeveelheden gelijksoortige data), die met XBRL-XML te groot zijn om te versturen via Digipoort, wél te kunnen versturen. Vervolgexperimenten zullen toetsen of het XBRL-CSV bestand ook kan worden gevalideerd en verwerkt. - SBR en AI met DUO. Er is gekeken of mbv machine learning onderwijsinstellingen konden worden gelabeld met het correcte risicolabel.
 • SBR en AI met WSW. In dit experiment is de eerder ontwikkelde methode in het experiment met DUO getest; er is beproefd of er mbv machine learning een risico label aan WSW stakeholders kon worden gekoppeld obv financiële data.
 • Trusted Online Ecosysteem met Belastingdienst. Er loopt een groot experiment naar datadeelsystemen, de inkomstenbelasting-keten wordt hier gebruikt als casus.
 • S2S & Assurance met DUO. DUO ervaart momenteel een patstelling in de keten waarbij S2S en digitale assurance niet volledig worden gerealiseerd. Mbv workshops wordt bij de verschillende stakeholders in de keten opgehaald wat zij zien als uitdagingen en mogelijke maatregelen.
 • Eén uitvraag, verschillende subsets met SBR-wonen. Er wordt gekeken of er vanuit 1 uitvraag, 4 verschillende subsets kunnen worden geleverd naar de 4 partijen achter SBR-wonen. Niet elke partij mag namelijk dezelfde informatie ontvangen.
 • Inline XBRL met de Belastingdienst. Er is beproefd of het lukt om ipv een PDF naar de belastingplichtige en een XBRL-bericht naar de intermediair te sturen, een inline XBRL document te maken dat kan worden verstuurd naar zowel de intermediair als de belastingplichtige. Momenteel wordt nog gekeken wat de juridische status is van iXBRL t.o.v. PDF, en wat de burgerperceptie is van XHTML t.o.v. PDF.
 • Inline XBRL met effecten uitgevende instelling en KVK. Er wordt getoetst of een effecten uitgevende instelling een jaarrekening in iXBRL kan opstellen en of de KVK deze kan verwerken en ontsluiten. Dit ivm de nieuwe ESEF regelgeving die januari 2021 ingaat.
 • Linked Data. We willen graag met afstudeerders beproeven hoe je met Linked Data een taxonomie kunt opbouwen.
 • Assurance. We willen graag bekijken hoe digitale assurance kan worden gegeven op ondertekeningen van bijvoorbeeld bestuurders. Het lijkt erop dat de oplossing ligt in het opbouwen van een register, zoals dat voor accountants ook bestaat.
 • AI & BI met KVK. We zijn in gesprek met de KVK om samen te kijken wat er allemaal mogelijk is met jaarrekeningen, bijvoorbeeld op het gebied van AI of BI.
 • Queryable XBRL. We willen beproeven op welke manier men het best XBRL op een zo generiek mogelijke manier als databron in een datawarehouse kan krijgen, zodat er vervolgens queries op kunnen worden gedraaid en er zodoende analyses kunnen worden gemaakt met de data

 

Publicaties

Factsheets en presentaties

Video's

 • Digicampus - Zero effort reporting voor Bakker Jetty (2020)
  De video illustreert het verhaal van Bakker Jetty. Hoe zij met gestructureerde SBR data en Artificial Intelligence aan de slag gaat. Enerzijds voor het verlichten van administratieve lasten, maar ook voor prognose over financiële situaties. Zo kan Jetty eventuele mindere periodes zien aankomen en hierop inspelen.
 • Het boek ‘De keten uitgedaagd’ is geschreven door Logius, in samenwerking met de TU Delft. Het geeft een totaalinzicht geeft in informatievoorzieningen en ICT-projecten bij de overheid en een oplossing biedt voor de bijkomende valkuilen en problemen. In lijn met de 11 hoofdstukken uit het boek, zijn er 11 hoorcolleges verzorgd bij de TU in Delft. Onderstaand college betreft het thema 'toekomst'.
  College 11 (7 oktober 2014) Afsluiting & paneldiscussie: de vooruitzichten van informatieketen

 

 

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u een vraag, maar staat deze niet in de FAQ? Of heeft u zélf kennis om te delen?
Neem dan contact met ons op
via dit contactformulier of bel op telefoonnummer 0900 555 4555 (10 ct p/m).