Kennisportaal - Toekomst

De coronacrisis bevestigt het grote belang van een goed functionerende digitale samenleving. En op het belang van een digitale overheid waarmee je veilig en makkelijk zaken kunt doen. Een digitale overheid die inclusief, betrouwbaar en veilig is. Het afsprakenstelsel Standard Business Reporting (SBR) is een belangrijke pijler van die digitale samenleving. Onze ambities met de bijbehorende acties, dragen actief bij aan de versteviging van de digitale dienstverlening tussen overheid en marktpartijen. We willen dat organisaties in Nederland in 2025 snel, veilig, makkelijk en foutloos hun gegevens gestructureerd, gestandaardiseerd en op elektronische wijze met elkaar uitwisselen.

Eens per vijf jaar stelt SBR een Roadmap samen. Hierin staan de ambities voor de komende jaren. En wat concreet zal worden gedaan om die ambities waar te maken. De huidige Roadmap loopt van 2020 tot en met 2025. In deze periode staan 3 ambities centraal:

 • Blijven inzetten op kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige elektronische gegevensuitwisseling. Bijvoorbeeld door aan te sluiten op nieuwe (internationale) technische ontwikkelingen en standaarden, daar mee te experimenteren en de toegevoegde waarde ervan te evalueren met belanghebbenden.
 • Vernieuwen van de manier van werken en het versterken van de kennis, competenties en communicatie. Onder andere door de communicatie-uitingen op te bouwen vanuit het perspectief van de afnemers, een eigen visuele identiteit te creëren en de website meer doelgroepgericht in te delen.
 • Onderhouden en versterken van de relatie met belanghebbenden. Bijvoorbeeld door mogelijkheden om te experimenteren aan te bieden en testomgevingen op te zetten voor (potentiële) klanten, waarmee snel resultaat geboekt kan worden, eerste inzichten kunnen worden verkregen, en er waarde voor hen wordt gecreëerd.

Bij Logius is momenteel het traject SBR Vernieuwing ondergebracht. Dit traject is geïnitieerd vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), agenda NL DIGIbeter, om te kunnen experimenteren, onderzoeken en leren over nieuwe technieken en methodieken die het SBR-stelsel kunnen verbeteren. Binnen het traject staan daartoe de volgende vragen centraal:

 • Hoe kunnen we SBR flexibeler maken?
 • Hoe kunnen we SBR laagdrempeliger maken?
 • Hoe stimuleren we innovatie en betrekken we marktpartijen? Deelnemers aan het SBR afsprakenstelsel is gevraagd om input voor experimenten die bijdragen aan het doel om het stelsel toekomstbestendig te houden. Hierbij wordt onder andere samengewerkt via Digicampus.

Het Programma SBR Vernieuwing heeft een proactieve houding. Door middel van experimenten wordt beproefd wat de toegevoegde waarde zou kunnen zijn van nieuwe technologieën, en hoe deze toegepast zouden kunnen worden. Welke nieuwe technologieën relevant zijn voor SBR wordt onderzocht in een zogeheten technologiescan.

 • XBRL-JSON met de Belastingdienst. In dit experiment is beproefd of het gegevensformaat XBRL-JSON het voor de markt eenvoudiger maakt om te werken met SBR (t.o.v. het huidige XBRL-XML).
 • XBRL-CSV met SBR-wonen. Hier is beproefd of XBRL-CSV het mogelijk maakt om grote bestanden (met grote hoeveelheden gelijksoortige data), die met XBRL-XML te groot zijn om te versturen via Digipoort, wél te kunnen versturen. Vervolgexperimenten zullen toetsen of het XBRL-CSV bestand ook kan worden gevalideerd en verwerkt. - SBR en AI met DUO. Er is gekeken of mbv machine learning onderwijsinstellingen konden worden gelabeld met het correcte risicolabel.
 • SBR en AI met WSW. In dit experiment is de eerder ontwikkelde methode in het experiment met DUO getest; er is beproefd of er mbv machine learning een risico label aan WSW stakeholders kon worden gekoppeld obv financiële data.
 • Trusted Online Ecosysteem met Belastingdienst. Er loopt een groot experiment naar datadeelsystemen, de inkomstenbelasting-keten wordt hier gebruikt als casus.
 • S2S & Assurance met DUO. DUO ervaart momenteel een patstelling in de keten waarbij S2S en digitale assurance niet volledig worden gerealiseerd. Mbv workshops wordt bij de verschillende stakeholders in de keten opgehaald wat zij zien als uitdagingen en mogelijke maatregelen.
 • Eén uitvraag, verschillende subsets met SBR-wonen. Er wordt gekeken of er vanuit 1 uitvraag, 4 verschillende subsets kunnen worden geleverd naar de 4 partijen achter SBR-wonen. Niet elke partij mag namelijk dezelfde informatie ontvangen.
 • Inline XBRL met de Belastingdienst. Er is beproefd of het lukt om ipv een PDF naar de belastingplichtige en een XBRL-bericht naar de intermediair te sturen, een inline XBRL document te maken dat kan worden verstuurd naar zowel de intermediair als de belastingplichtige. Momenteel wordt nog gekeken wat de juridische status is van iXBRL t.o.v. PDF, en wat de burgerperceptie is van XHTML t.o.v. PDF.
 • Inline XBRL met effecten uitgevende instelling en KVK. Er wordt getoetst of een effecten uitgevende instelling een jaarrekening in iXBRL kan opstellen en of de KVK deze kan verwerken en ontsluiten. Dit ivm de nieuwe ESEF regelgeving die januari 2021 ingaat.
 • Linked Data. We willen graag met afstudeerders beproeven hoe je met Linked Data een taxonomie kunt opbouwen.
 • Assurance. We willen graag bekijken hoe digitale assurance kan worden gegeven op ondertekeningen van bijvoorbeeld bestuurders. Het lijkt erop dat de oplossing ligt in het opbouwen van een register, zoals dat voor accountants ook bestaat.
 • AI & BI met KVK. We zijn in gesprek met de KVK om samen te kijken wat er allemaal mogelijk is met jaarrekeningen, bijvoorbeeld op het gebied van AI of BI.
 • Queryable XBRL. We willen beproeven op welke manier men het best XBRL op een zo generiek mogelijke manier als databron in een datawarehouse kan krijgen, zodat er vervolgens queries op kunnen worden gedraaid en er zodoende analyses kunnen worden gemaakt met de data 

Publicaties

 • SBR Roadmap 2020 - 2025 (2020)

  Eens per 5 jaar stelt SBR een Roadmap samen. Hierin staan onze ambities voor de komende jaren. En wat we concreet gaan doen om die ambities waar te maken.

  Bekijk ook de samenvattende presentatie van de Roadmap 2020-2025.
 • Paper: De overheid als partner bij datadelen (2020)

  Digicampus heeft in samenwerking met het programma 'SBR Vernieuwing' van Logius onderzoek uitgevoerd naar datadeling en de rollen die overheden daarin kunnen spelen. Het resultaat is een paper die een overzicht biedt van de onderdelen van datadelen, de relevante documenten en visies van bestuurders en experts.
 • When Willeke can get rid of paperwork (2018, Engelstalig)

  In een Trusted Online Ecosysteem delen burgers en organisaties veilig en gemakkelijk gegevens volgens open Europese standaarden (eIDAS) ten behoeve van verschillende processen. Hierbij houdt de burger de regie over het (her)gebruik van zijn/haar gegevens en kunnen organisaties gemakkelijk toetreden tot het ecosysteem. Dit artikel illustreert hoe fictief persoon 'Willeke' acteert in zo'n ecosysteem.
 • Master scriptie: Machine Learning with care. Introducing an Machine Learning project method (2020)

  Het optimaliseren van data-analyse is essentieel voor het verbeteren van efficiëntie en

  innovatie. Kunstmatige intelligentie, in het bijzonder Machine Learning, wordt steeds vaker ingezet bij analyses en resultaten bereiken in bedrijfs- en overheidsorganisaties. Geslaagde

  Machine Learning-projecten zijn afhankelijk van meerdere factoren. Deze omvatten een correct algoritme selectie, compatibiliteit met de organisatiestrategie en moeten in harmonie zijn met ethische normen.

  Deze masterscriptie van Steven Hoozemans (TU Delft) omschrijft een methode om binnen SBR-context succesvol een machine learning-project op te zetten.
 • Bharosa, N., Mosterd, L., van Oosterhout, R. & Hietbrink, F. (2018). Steering the adoption of Standard Business Reporting for cross domain information exchange
 • Buiten, G. Snijkers, G. (CBS) e.a. Business Data Collection: Toward Electronic Data INterchange
 • Bharosa, N., Janssen, M., Klievink, B. & Tan, Y-H. (2013). Developing multi-sided platforms for public-private information sharing: design observations from two case studies
 • Taxonomieën in de vastgoedsector (2020, PDF 679.2 KB)

  De scriptie 'Taxonomieën in de vastgoedsector' is het resultaat van het afstudeeronderzoek van Carola Mol ter afronding van de 'Master of Science in Real Estate'. Dit onderzoek heeft betrekking op de invoering van een algemeen geaccepteerde taxonomie binnen de vastgoedsector, om meer transparantie te creëren in informatie-uitwisseling tussen vastgoedspecialisten en financiële instellingen.
 • 2-pager: Experiment SBR Vernieuwing: Kan Inline XBRL gebruikt worden als alternatief voor PDF? (PDF, 158 kB)

  De Belastingdienst levert zowel aan de belastingplichtige als aan de intermediair informatie over een opgelegde aanslag. Op dit moment gebeurt dat nog in verschillende technische formaten, waardoor er communicatieproblemen tussen de belastingplichtige en de intermediair kunnen ontstaan. Logius, de Belastingdienst en softwareontwikkelaars slaan in SBR Vernieuwing de handen ineen om dit efficiënter in te richten.
 • Experiment Canvas en Results Canvas

  Door het uitvoeren van experimenten doet SBR vernieuwing snel kennis op en leren we over de effecten die nieuwe technologieën of implementatie van bestaande technologie kunnen hebben op het vertrouwd uitwisselen van gegevens. Dit doen we samen met andere SBR-afnemers en marktpartijen.  Omdat we experimenten uitvoeren in een lab-setting blijven de kosten laag en kunnen we snel resultaten inzichtelijk maken. Om tot betere experimenten te kunnen komen en een beeld te hebben bij de aanpak van de voorgenomen experimenten, werken we met een zogeheten Experiment Canvas In een startdocument staan kort en bondig de verschillende aspecten van het experiment, zoals de aanleiding, betrokken partijen, de aanpak, haalbaarheid en randvoorwaarden van het experiment. De evaluatie en resultaten van het experiment worden gedeeld in het Results Canvas. Deze canvas aanpak maakt in één oogopslag het experimenteerplan en de resultaten inzichtelijk.

Factsheets en presentaties

Video's

 • Het boek ‘De keten uitgedaagd’ is geschreven door Logius, in samenwerking met de TU Delft. Het geeft een totaalinzicht geeft in informatievoorzieningen en ICT-projecten bij de overheid en een oplossing biedt voor de bijkomende valkuilen en problemen. In lijn met de 11 hoofdstukken uit het boek, zijn er 11 hoorcolleges verzorgd bij de TU in Delft. Onderstaand college betreft het thema 'toekomst'.

  College 11 (7 oktober 2014) Afsluiting & paneldiscussie: de vooruitzichten van informatieketen

  

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u een vraag, maar staat deze niet in de FAQ? Of heeft u zélf kennis om te delen?

Neem dan contact met ons op
via dit contactformulier of bel op telefoonnummer 0900 555 4555 (10 ct p/m).