Experimenten SBR Vernieuwing

Door middel van experimenten onderzoeken we hoe partijen eenvoudig kunnen aansluiten op SBR. Ook beproeven we of een bepaalde nieuwe (technologische) ontwikkeling een probleem kan oplossen of nieuwe waarde toevoegt voor SBR. Hierin werkt SBR publiek-privaat samen met ketenpartners, zoals bedrijven, overheidsorganisaties, softwareleveranciers, accountants en banken. Omdat we experimenten uitvoeren in een lab-setting blijven de kosten laag en kunnen we snel resultaten inzichtelijk maken. Deze lab-setting is een veilige plek om te experimenteren, omdat de omgeving los staat van de productie omgeving. Voor elk experiment bekijken we welke componenten benodigd zijn om een experiment succesvol uit te voeren. Kijk met regelmaat op deze pagina om de laatste resultaten in te zien en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Aanpak experimenten

Om tot betere experimenten te kunnen komen en een beeld te hebben bij de aanpak van de voorgenomen experimenten, werken we met een zogeheten Experiment Canvas In een startdocument staan kort en bondig de verschillende aspecten van het experiment, zoals de aanleiding, betrokken partijen, de aanpak, haalbaarheid en randvoorwaarden van het experiment.De evaluatie en resultaten van het experiment worden gedeeld in het Results Canvas. Deze canvas aanpak maakt in één oogopslag het experimenteerplan en de resultaten inzichtelijk.

Nieuwe experimenten

Experimenteren doen we samen! Heeft u een idee voor een nieuw potentieel experiment? Wilt u meedenken en/of meedoen? Neemt u dan contact op met Ernst Boot via ernst.boot@logius.nl