Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Bij de bouw van Sbr-nl.nl besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

De website is gebouwd volgens de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549. Deze standaard is gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Voordelen

Het bouwen van websites volgens de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549 biedt de volgende voordelen:

  • Beter en duurzaam toegankelijk voor mensen en zoekmachines
  • Snellere website
  • Voorbereid op de toekomst (onder meer mobiele toepassingen)
  • Hogere Return on Investment
  • Beter opdrachtgeverschap
  • Managen bestuurlijk risico

Lees er meer over op de website van DigiToegankelijk

Pdf's

We proberen het gebruik van pdf's zo veel mogelijk te beperken, maar door de aard van ons werk is dit niet altijd mogelijk. pdf's worden volgens de toegankelijkheidsstandaard PDF/A gepubliceerd. Uitzonderingen hierop zijn:

  • pdf's die dienen als voorbeeld van een brochure, folder, banier, enzovoort. Deze PDF's zijn geen informatiedragers in die zin dat ze informatie bevatten die ook al op de website staat vermeld.
  • pdf's die door derden zijn aangeleverd.
  • pdf's die, hoewel niet het meest actueel, nog niet verwijderd kunnen worden. Dit betreft vooral pdf’s uit de Documentatie Nederlandse Taxonomie.

Heeft u een pdf nodig in een toegankelijk formaat, maar staat die niet online? Stuurt u dan een e-mail naar info@SBR.nl. Dan kunnen we kijken of we de pdf alsnog kunnen omzetten naar een toegankelijk formaat.

Toegankelijkheidsverklaring

Ga naar de pagina met Toegankelijkheidsverklaringen.