Animatie Trusted Online Ecosystem

Data speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij.
Er komt steeds meer data bij…
en veel data wordt meerdere keren gebruikt.
Daarom wordt het steeds belangrijker om data-uitwisseling goed en veilig te organiseren.
Het Trusted Online Ecosysteem helpt hierbij.
Stel, je wilt een hypotheek.
Dan moet er persoonlijke data worden uitgewisseld…
zoals inkomensgegevens.
Het ecosysteem stelt de hypotheekaanvrager van de data centraal…
en geeft deze persoon controle over de data.
Maar hoe zorg je ervoor dat die data betrouwbaar is en de uitwisseling veilig is?
Doordat in het ecosysteem alle databestanden gestructureerd zijn en de datatransacties gebaseerd zijn op gekwalificeerde eIDAS vertrouwensdiensten…
weet je zeker dat de data klopt en veilig wordt verzonden naar bijvoorbeeld de hypotheekvertrekker.
Het gebruik van vrij toegankelijke, open standaarden maakt toegang tot het ecosysteem laagdrempelig.
Zo zorgt het ecosysteem voor een snelle, veilige en makkelijke data-uitwisseling.
Momenteel worden er vanuit SBR-vernieuwing meerdere experimenten opgezet…
om te onderzoeken wat de voordelen zijn als overheidsdata óók via het ecosysteem wordt uitgewisseld.
Wil je meer weten over onze experimenten, het ecosysteem of veilige data-uitwisseling?
Neem dan contact met ons op