Documentatie

Hier vindt u documentatie die betrekking heeft op de afspraken die er binnen het SBR Programma zijn gemaakt.

Taxonomie-gerelateerde documentatie zoals Handleidingen en Testberichten vindt u via: Documentatie Nederlandse Taxonomie.

De Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA)

De architectuuregels, die beschrijven hoe de XBRL Syntax kan en mag worden toegepast binnen de Nederlandse Taxonomie.

Consistentie Presentatie

Om feiten in een XBRL instance document voor mensen leesbaar te presenteren zijn afspraken noodzakelijk. Hierdoor kan deze presentatie door marktpartijen op een eenduidige (consistente) manier worden geïmplementeerd in software en processen.

Bestanden SBR Consistente Presentatie 1_3_6

Bestanden SBR Consistente Presentatie 1_3_7

Gegevensuitwisseling XBRL

Overheidsorganisaties zijn verplicht om een aantal open standaarden toe te passen in hun ICT-systemen. De standaard voor gegevensuitwisseling XBRL is een van die open standaarden voor het uitwisselen van verplichte financiële rapportages en informatie voor bedrijfsleven middels .XBRL bestanden. Applicaties zijn in staat deze bestanden te lezen en dat scheelt tijd en geld. Daarnaast kan een boekhoudpakket één rapportage aanmaken en versturen naar zowel een bank als overheid.

Deze standaard is opgenomen op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst van Forum Standaardisatie. Meer informatie over de toepassing van XBRL in uw rapportageketens vindt u hier.

SBR Assurance

Het digitaal deponeren van de jaarrekening en de accountantsverklaring.

Nederlandse Proces Architectuur

SBR streeft naar standaardisatie van (financiële) rapportage- en verantwoordingsstromen. Het SBR Afsprakenstelsel hanteert een tweetal architectuurproducten om deze standaardisatie te bevorderen: de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA, elders beschreven) en de Nederlandse Proces Architectuur (NPA)