Werken met SBR

Standard Business Reporting (SBR) is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Deze rapportages bestaan uit verantwoordingsinformatie die uitvragende partijen met SBR uitvragen bij organisaties. SBR is een veel gebruikte methode, waarbij gegevens, processen en techniek over de sectoren heen zijn gestandaardiseerd. Met SBR wordt informatie binnen een keten snel en veilig uitgewisseld, bijvoorbeeld in de keten ondernemer – intermediair - softwareleverancier– uitvragende (overheids-)partij. SBR automatiseert het hele proces, van aanlevering tot verwerking.

Uitvragende partijen die met SBR werken hebben de mogelijkheid (meer) betekenis te geven aan de gegevens die zij ontvangen, omdat de kwaliteit en transparantie hiervan toeneemt. Organisaties die gegevens bij u als uitvragende partij aanleveren ervaren minder gedoe, omdat zij de informatie direct vanuit hun software versturen.

Ontvangt u verantwoordingsinformatie van organisaties op papier of digitaal in Excel, PDF of andere formaten? En wilt u weten hoe u deze informatie-uitwisseling in uw verantwoordingsketen kunt optimaliseren? Neem contact op met Logius voor een afspraak of voor meer informatie door een e-mail te sturen.Wij kunnen u vertellen wat SBR voor uw organisatie kan betekenen, wat de mogelijkheden van SBR zijn voor uw informatieketen en hoe wij uw organisatie hierin kunnen ondersteunen.

Via onderstaande fasen verkennen we gezamenlijk of SBR voor uw vraagstuk een oplossing is:

  • Bepalen of SBR past. We inventariseren of SBR u kan helpen uw vraagstuk op te lossen en uw verantwoordingsketen zo optimaal mogelijk in te richten.
  • Bekijken of SBR werkt. We maken implementeerbare (technische) ontwerpen en experimenteren hoe de informatie-uitwisseling met SBR in de praktijk gaat werken.
  • Organisaties aansluiten op SBR. U informeert en stimuleert de organisaties binnen uw verantwoordingsketen en wij ondersteunen u daarbij.
  • Aangesloten en dan… Uw verantwoordingsketen werkt met SBR. U maakt gebruik van dienstverlening van Logius en draagt bij aan de doorontwikkeling van SBR.

SBR is een breed gedragen standaard van de Nederlandse overheid, dat in nauwe samenwerking met marktpartijen is ontwikkeld en uitgebouwd. De Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Dienst Uitvoering Onderwijs, Autoriteit Woningmarkt, Centraal Bureau Statistiek en banken passen SBR al succesvol toe.