Werken met Digipoort

Succesvol aansluiten met de Aansluit Suite Digipoort

Voor het uitwisselen van rapportages met de overheid heeft u Digipoort nodig. Softwareleveranciers die hun producten geschikt maken voor het vervaardigen en aanleveren van SBR-rapportages, hebben de beschikking over de Aansluit Suite Digipoort: een online omgeving die alle benodigde specificaties bevat voor een succesvolle aansluiting op Digipoort.Op de Aansluit Suite Digipoort vindt u:

  • Een stappenplan met algemene informatie om aan te sluiten op Digipoort en hoe u conform SBR-eisen rapportages in kunt dienen.
  • Verwijzingen naar de meest recente gegevensstandaarden (Nederlandse Taxonomie) en koppelvlakspecificaties en hoe deze te gebruiken voor SBR.
  • Testfaciliteiten voor Digipoort Services (koppelvlakken) en berichtspecificaties welke u ondersteunen bij het aansluiten.

    De informatie op de Aansluit Suite is specifiek bedoeld voor softwareontwikkelaars, als aanvulling op deze algemene SBR website.

Aanvragen van een certificaat

Om berichten te kunnen versturen via Digipoort, is een certificaat van het hoogste betrouwbaarheidsniveau nodig: een PKIoverheid services certificaat. Een certificaat kan worden aangevraagd bij een certificatiedienstverlener ofwel een Trust Service Provider (TSP). Bij de aanvraag is het belangrijk om aan te geven dat het certificaat gebruik gaat worden voor SBR-aanleveringen. Geef ook het KvK-nummer voor opname in het certificaat door. Het certificaat moet elke drie jaar opnieuw worden aangevraagd. Ga naar de veelgestelde vragen over PKIoverheid services certificaten. Meer informatie? Lees meer op de website van Logius over PKIoverheid services certificaten en het aanvragen ervan.

Onderhoud & storingsberichten Digipoort

Maakt u gebruik van Digipoort? Dan kunt u de kalender van gepland onderhoud bekijken en u aanmelden om op de hoogte te blijven van gepland onderhoud en storingsmeldingen op Digipoort. U kunt hiervoor ook de Logius app voor serviceberichten gebruiken.