Websites met SBR-informatie

Er zijn meerdere websites die (technische) informatie hebben over SBR, de Nederlandse Taxonomie en de Digipoort. Sommige hebben tools die het werken met SBR makkelijker maken.

Hieronder vindt u een opsomming van deze sites, inclusief een korte beschrijving van wat u er kunt vinden.

Website Beschrijving
  SBR-nl.nl Op de pagina ‘Documentatie Nederlandse Taxonomie’ vindt u de taxonomieën van de partijen die via SBR informatie uitvragen (Belastingdienst, KVK, enzovoorts).

 
Taxonomie viewer (Yeti) Met deze tool kunt u een taxonomie selecteren waarin u meer inzicht wilt krijgen. Nadat u een taxonomie geselecteerd heeft geeft de website op gestructureerde wijze weer hoe een bepaalde rapportage opgebouwd is.    
www.nltaxonomie.nl Deze website is een hulpmiddel voor softwareleveranciers. U kunt hier bijvoorbeeld definities van een ‘tag’ opzoeken. Het voordeel daarvan is dat de taxonomie dan niet in zijn geheel hoeft te worden gedownload. Via deze site kunt u gelijk de bestanden binnenhalen. Deze data wordt tevens gebruikt om de Taxonomie Viewer mee te vullen (zie hierboven).

 
GIThub Op de GIThub-omgeving staat technische documentatie van:  
  • de Consistentie Presentatie (CP)
  • de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA)
  • de Nederlandse Procesarchitectuur (NPA)
Aansluitsuite Digipoort Als u berichten wilt versturen via SBR, is er een aansluiting nodig op de Digipoort, de ICT-centrale van de overheid. Digipoort wordt beheerd door Logius. Op deze website krijgt u meer informatie over hoe u kunt aansluiten op de Digipoort. Het is als het ware een digitale handleiding voor het aansluitingsproces. 
NBA taxonomie Voor het opstellen van een accountantsverklaring in het XBRL-formaat heeft de NBA een verklaringen taxonomie beschikbaar gesteld. U vindt deze taxonomie op deze website  
www.sbrnexus.nl Wilt u gegevens uitwisselen met de Nederlandse banken of meer informatie over hun taxonomie? Meer informatie hierover leest u op de website van SBR Nexus.