Voordelen van werken met SBR

Standard Business Reporting is de digitale oplossing om op een makkelijke, betrouwbare en eenduidige manier digitaal verantwoordingsinformatie uit te wisselen. Dankzij SBR kunt u actuele (financiële) informatie rechtstreeks vanuit de eigen administratie aanleveren bij uitvragende partijen, zoals de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel (KvK). Dat scheelt niet alleen tijd en geld, maar u weet ook dat de data via SBR veilig en betrouwbaar wordt uitgewisseld.

We zetten de voordelen van SBR op een rij.

1. Efficiencyvoordelen

Met SBR legt u de (financiële) gegevens in uw bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vast. Vervolgens kunnen verschillende rapportages, zoals belastingaangiftes en jaarrekeningen, via rapportagesoftware worden samengesteld en verzonden. 

Er is dus minder rapportage- en administratiewerk voor alle betrokken partijen. Zowel voor de ondernemer of financiële afdeling als voor de accountant of het administratiekantoor.

2. Veilig 

Gegevensuitwisseling vindt plaats middels een veilige verbinding. Met het zogeheten PKIoverheid-certificaat kan deze veilige verbinding gecreëerd worden en kunnen de overheidspartijen de identiteit van de intermediair verifiëren.

3. Betrouwbaar

Met SBR is er een hoge betrouwbaarheid van de berichten die worden aangeleverd en ontvangen, aangezien de informatie rechtstreeks uit de bedrijfsadministratie komt en via een veilige verbinding direct digitaal wordt doorgestuurd naar de uitvragende instanties. Er wordt niet ‘geknipt en geplakt’ of overgetypt in andere sheets, wat tijdrovend is en de kansen op fouten vergroot.

4. Zekerheid en controle

SBR biedt zekerheid over de ontvangst en verwerking van de aangeleverde rapportages. Met één druk op de knop levert u de (financiële) gegevens aan en u krijgt daarop direct een ontvangstbevestiging.

5. Meer inzicht in eigen gegevens

Door de standaardisering van gegevens volgens SBR kunt u eenvoudig uw eigen financiële plaatjes samenstellen en bijvoorbeeld de eigen jaarrekening digitaal analyseren.

6. Benchmarking

Het verzamelen van gegevens voor branche specifieke benchmarking is een interessante toepassing van SBR. Langs deze weg kunt u de resultaten van het eigen bedrijf (real-time) vergelijken met de (financiële) kengetallen in de branche.

7. SBR is de toekomst

SBR is een toekomstbestendige manier van aanleveren van bedrijfsrapportages tussen bedrijven en uitvragende partijen. De Belastingdienst ontvangt bijvoorbeeld maandelijks tienduizenden berichten via Digipoort, de ICT-centrale van de Rijksoverheid. Ook banken wisselen gegevens uit via SBR, bijvoorbeeld kredietrapportages, en gebruiken daarvoor een beveiligde verbinding. De komende jaren zullen naar verwachting steeds meer sectoren gegevens via SBR uitwisselen.  

Voordelen genoeg dus om aan te sluiten op SBR. Met gebruikmaking van breed gedragen internationale standaarden, is SBR in nauwe samenwerking met marktpartijen ontwikkeld en uitgebouwd. De Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Dienst Uitvoering Onderwijs, Autoriteit Woningcorporaties, Centraal Bureau Statistiek en banken passen SBR al succesvol toe.

Ga ook aan de slag met SBR