SBR in de wereld

Steeds meer landen zien dat SBR in Nederland goed werkt. Vanuit het buitenland is er veel interesse in SBR waarbij Nederland wordt beschouwd als koploper en voorbeeld voor andere landen.

Met SBR is er in Nederland overeenstemming tussen overheid en bedrijfsleven over de wijze waarop financiële verantwoordingsinformatie wordt uitgewisseld. SBR maakt daarvoor gebruik van internationale standaarden. Ook andere landen maken gebruik van de SBR-aanpak. Zweden, Polen, Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore, China, Zuid-Afrika en India werken ook met SBR.

Interesse in XBRL en SBR vanuit buitenland

Vanuit het buitenland is er veel interesse in XBRL en SBR. Het aantal landen dat geïnteresseerd is in de Nederlandse SBR-aanpak, groeit. Zo vragen onder andere Denemarken, Zweden, Finland, Canada, de Verenigde Staten, Japan en Turkije advies aan Nederland over de kansen en mogelijkheden van SBR. Vanzelfsprekend adviseren wij deze landen, omdat wij rapporteren met behulp van SBR graag stimuleren. Landen zijn bijvoorbeeld benieuwd op welke manier het Nederland lukt om toezichthouders en ministeries onderling te laten samenwerken, welke technologie we gebruiken, hoeveel digitale berichten er worden uitgewisseld of hoe de publiek-private samenwerking is vormgegeven.

Internationaal verband

In internationaal verband zijn er diverse initiatieven op het gebied van XBRL en SBR. Zo hebben de ministers uit 32 Europese landen de 'Talinn declaration' in oktober 2017 ondertekend. Een deel van de verklaring bestaat uit het advies van Europese landen aan de Europese Commissie om SBR en het gebruik hiervan verder te verkennen. Ook is SBR tot twee keer toe erkend als 'Europese Best Practice door EIPA' bij de European Public Sector Awards (EPSA).

Leidende rol voor Nederland

Nederland wordt gezien als gidsland en speelt een leidende rol binnen XBRL Europe. Zo stelt Nederland documentatie en nieuwe digitale standaarden ter beschikking aan andere landen. Nederland stimuleert internationaal het rapporteren met behulp van SBR, omdat het kan leiden tot kostenbesparingen voor overheden en bedrijven en op termijn tot administratieve lastenverlichting.

Goed ingerichte publiek-private samenwerking

Naast standaardisatie draait SBR om een goed ingerichte publiek-private samenwerking, oftewel governance. Juist doordat er in Nederland zoveel publieke en private partijen in de SBR-governance samenwerken zijn de maatschappijbrede voordelen hier merkbaar. Zo kunnen bedrijven gemakkelijker voldoen aan hun rapportageverplichtingen naar diverse toezichthouders en zijn diensten zoals softwareontwikkeling voor een brede markt beschikbaar. De meeste landen die met XBRL werken hebben geen publiek-private samenwerking. In tientallen landen in de wereld zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben toezichthouders XBRL geadopteerd en snel voordelen kunnen behalen door gegevens digitaal te ontvangen. Door onderlinge verschillen in gegevensdefinities, processen en verzendtechnieken blijven grote maatschappijbrede voordelen uit.

Internationaal bezoek

Nederlandse experts uit de publieke- en private sector op het gebied van XBRL en SBR worden regelmatig uitgenodigd om best practices  te presenteren tijdens internationale conferenties. Ook ontvangt Nederland regelmatig buitenlandse delegaties om de principes en voordelen van SBR te delen.