IASB: ‘SBR heeft internationale voorbeeldfunctie’

‘Net zoals SBR is het IASB ervan overtuigd dat elektronische informatie-uitwisseling van groot belang is’, zegt Hans Hoogervorst, voorzitter van de International Accounting Standards Board  (IASB) dat verantwoordelijk is voor het maken van internationale accountingstandaarden. ‘Wij kijken met belangstelling naar wat SBR doet. SBR heeft een internationale voorbeeldfunctie in hoe informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijven beter kan worden vormgegeven.’ 

In de video vertelt Hoogervorst over het werk van de IASB en het belang van standaardisatie van financiële gegevens. Hoogervorst: ‘Als IASB zijn we verantwoordelijk voor het ontwikkelen van internationale verslaggevingsregels- en standaarden. De internationale accountingstandaarden heten International Financial Reporting Standards (IFRS) en worden nu gebruikt door meer dan 120 landen in de wereld. Dat betekent dat wij een enorme transparantie toevoegen aan internationale kapitaalmarkten. Een investeerder kan bijvoorbeeld Koreaanse bedrijven met Europese of Zuid Afrikaanse bedrijven vergelijken. Dat is echt een stap voorwaarts.’

Data-aggregatie

Zo’n vijftien jaar geleden waren er eigenlijk alleen nationale accountingstandaarden in de wereld, vervolgt Hoogervorst. ‘Alleen al in Europa bestonden er 20 standaarden. Het feit dat dit zo is opgeschoond en iedereen dezelfde taal gebruikt is een enorme vooruitgang. Net zoals SBR zijn wij ervan overtuigd dat elektronische informatie-uitwisseling van groot belang is. Wij zien dat investeerders informatie in toenemende mate op één elektronische manier verkrijgen. Meer dan 60 procent maakt bijvoorbeeld gebruik van data-aggregatie. Daar moeten wij beter op inspelen.’

‘Het is een enorme vooruitgang dat iedereen dezelfde taal gebruikt’

Op dit moment richt het IASB zich op twee belangrijke zaken. Hoogervorst: ‘We zijn ten eerste al een paar jaar bezig met het ontwikkelen van een taxonomie die het gebruik van bijvoorbeeld XBRL zal vergemakkelijken. Daarmee kunnen investeerders veel makkelijker toegang tot financiële gegevens krijgen. Ten tweede moeten onze standaarden strakker geformatteerd worden zodat deze ook beter geschikt zijn voor elektronische uitwisseling. Op dit moment zijn onze standaarden nog tamelijk vormvrij waardoor er veel diversiteit is in de manier waarop bedrijven hun financiële statements maken. We willen een strakker format aan de standaarden verbinden zodat elektronische uitwisseling in de toekomst makkelijker gaat worden. Dus wij kijken met belangstelling naar wat SBR doet. SBR heeft erg veel goed werk gedaan in Nederland. Ons werk is vergelijkbaar met SBR, ook al zitten wij mondiaal op een ander vlak. SBR heeft een internationale voorbeeldfunctie in hoe informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijven beter kan worden vormgegeven. Met veel interesse kijken wij naar de vooruitgang in Nederland en wij wensen SBR alle goeds toe in de toekomst.’