Kenniscentrum XBRL

Het Kenniscentrum XBRL is in september 2020 opgericht. Het doel van het Kenniscentrum is om publieke uitvragende partijen binnen het publiek-private SBR-samenwerkingsverband zo goed mogelijk te ondersteunen met hun vragen op het gebied van XBRL.

Taxonomieën die voor SBR-rapportages worden gebruikt zijn gebaseerd op XBRL. Een taxonomie is een verzameling van gegevenswoordenboeken, presentatie beschrijvingen en formules. Op deze manier verbindt XBRL gegevensdefinities zodat er een uniform beeld beschikbaar is voor de eindgebruiker.

Het Kenniscentrum XBRL werkt de komende jaren aan het uitbreiden van haar expertiserol. Het streven is om geleidelijk aan het aantal XBRL-experts uit te breiden zodat het Kenniscentrum meer en meer XBRL-vragen kan beantwoorden.

Doelstellingen Kenniscentrum XBRL

Het Kenniscentrum XBRL richt zich op de volgende vier pijlers:

  • Beheren Nederlandse Taxonomie Architectuur: Waaronder de Consistente Presentatie (CP), Filing Rules, Preparer Extensions (PE) en Filing Guidelines
  • Werken met taxonomieën: Beheer en ontwikkeling taxonomieën en inzet tooling
  • Kennis XBRL: Delen van kennis en ontwikkelingen en bijdragen aan de ontwikkeling van de XBRL standaard
  • Innovatie: Onderzoeken van nieuwe toepassingen/standaarden en pilots

Met betrekking tot het beheren van de stelsels richt het Kenniscentrum zich op zowel de publieke als de private partijen binnen het SBR-samenwerkingsverband. Met betrekking tot het beheren en ontwikkelen van taxonomieën, kennisdeling en innovatie richt het Kenniscentrum zich met name op de publieke partijen.

Relatie tot SBR en andere initiatieven

Het Kenniscentrum XBRL is een onderdeel van het publiek-private SBR-samenwerkingsverband. Het Kenniscentrum is namelijk opgericht ten behoeve van de publieke partijen (Belastingdienst, KVK, DUO/OCW, SBR-Wonen) die hieraan deelnemen.

Het programma SBR Vernieuwing is opgericht om SBR toekomstbestendig te houden en doet hiervoor aan Onderzoek & Analyse en voert verschillende experimenten uit. Aan deze experimenten nemen XBRL-experts van het Kenniscentrum deel zodat vragen met betrekking tot de opbouw en het gebruik van taxonomieën snel beantwoord kunnen worden. Op deze manier breidt het Kenniscentrum XBRL haar kennis uit en kan deze kennis vervolgens gedeeld worden met geïnteresseerde partijen.

Contact

Heeft u een vraag over een XBRL-gerelateerd onderwerp waarbij het Kenniscentrum u zou kunnen helpen? Bijvoorbeeld bij een vraag omtrent taxonomieën, een RfC-procedure, de Consistente Presentatie, Filing Rules of de XBRL-standaard? Neem dan contact met ons op: kenniscentrumxbrl@logius.nl