Internationale interesse in Nederlandse SBR Governance

Vanuit het buitenland is er veel interesse in SBR. Vooral de samenwerking tussen publieke en private partijen en de standaardisatie van processen, gegevens en techniek gooien hoge ogen. Maar wat is er dan zo interessant of bijzonder aan de Hollandse polder aanpak?

Expert Bas Groenveld aan het woord

Bas Groenveld, adviseur SBR Internationaal bij Logius, coördineert de internationale verzoeken en internationale aanpak van het SBR Programma. Hij beantwoordt een 5-tal vragen over de opzet van de SBR-governance in Nederland en de interesse vanuit Denemarken en Canada die inzicht geven in de succesfactor van de Nederlandse governancestructuur.

Naast standaardisatie draait SBR om een goed ingerichte publiek-private samenwerking, oftwel governance. Waarom is dat zo belangrijk?

"Met alleen verplichtstellen van SBR of XBRL kom je er niet. De betrokken overheids- en marktpartijen willen zekerheid over de continuïteit van de verplichtstelling en het vertrouwen van medebetrokkenen dat ook zij achter de verandering staan. Bij SBR werken private en publieke partijen nauw samen Om in de zakelijke wereld de e-society mogelijk te maken, werken bij SBR private en publieke partijen samen. Dit vormt de basis voor eenieder om inspraak te hebben, met elkaar beslissingen te nemen, de verplichting of toepassing te implementeren, maar ook om zo nodig wetgeving aan te passen. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerkingsvorm heeft bijgedragen aan de succesvolle implementatie van SBR in Nederland."Welke voor- en nadelen zitten er aan de governance zoals we deze in Nederland hebben ingericht?

"Een zeer groot voordeel is het ontbreken van meerdere governancestructuren, zoals in het buitenland. Het nadeel is wellicht dat er door de gezamenlijkheid meer afstemming en overleg nodig is, maar dat dit zeker op weegt tegen het nadeel van meerdere governancestructuren."

Werken andere landen die SBR of XBRL hebben geïmplementeerd, ook volgens een dergelijke governance structuur?

"Australië en Nieuw-Zeeland – die ook werken volgens de SBR-methodiek - hebben een met Nederland vergelijkbare governance-aanpak.  Maar de meeste landen die met XBRL werken, hebben geen publiek-private samenwerking.

Amerika bijvoorbeeld heeft ingezet op het creëren van massa. Daar houdt de XBRL-verplichting in dat de toezichthouder een referentietaxonomie vaststelt , maar vervolgens veel vrijheid geeft in het uitbreiden van de gestandaardiseerde gegevens. Duitsland heeft in 2008 al eens geprobeerd XBRL te verplichten. De verplichting werd echter door overheids- en marktpartijen genegeerd door onwetendheid en gebrek aan afstemming. Overigens is daar ondertussen is daar wel een verplichting die opgevolgd wordt. En Denemarken heeft met één samenwerkingspartner, de Deense kamer van koophandel, XBRL geïmplementeerd. Denemarken kijkt nu geïnteresseerd naar Nederland hoe wij breed de standaardisatie en de governance hebben vormgegeven. De verscheidenheid die ik tegen kom in de wijze waarop landen XBRL implementeren, is dus groot."

Denemarken heeft dus interesse in de Nederlandse SBR-aanpak. Waar staan ze nu en waar werken ze naar toe?

"In Denemarken heeft het ministerie van Economische Zaken in 2008 de eerste taxonomie voor de jaarverslaggeving laten bouwen. Het heeft tot 2012 geduurd voordat XBRL verplicht gesteld kon worden voor de jaarverslaggeving van bedrijven naar de Deense kamer van koophandel. Denemarken wil verbreden naar de Deense belastingdienst. In maart 2015 hebben wij daarom onze kennis en ervaring gedeeld over SBR en het Referentie Grootboek Schema. Erg leerzaam vonden zij niet alleen de wijze waarop de standaarden van SBR tot stand zijn gekomen, maar ook  de manier waarop we de stakeholders in de publiek-private governance betrekken."

En hoe staat Canada ervoor?

"In Canada is in 2007  een eerste XBRL-taxonomie voor de jaarverslaggeving gepubliceerd . In 2013 heeft Canada de intentie uitgesproken om te onderzoeken of een SBR-aanpak, inclusief governance, nuttig kan zijn. Canada wil, net als Nederland, samenwerking tussen de belastingdienst, kamer van koophandel en statistiekbureau, omdat het inziet onder andere in dat met SBR maatschappelijke voordelen te realiseren zijn. 

Het is mooi dat landen als Denemarken en Canada inzien dat SBR 'rijker' is dan XBRL, omdat het bestaat uit gestandaardiseerde gegevens, processen en techniek én een governance structuur. Ik hoop dat dit hen en andere landen overtuigt om ook voor SBR te kiezen."