Expert Frans Hietbrink over SBR en internationale positionering

Frans Hietbrink is secretaris van het publiek-private SBR Beraad en de Stuurgroep SBR binnen de overheid. Hij is vanuit deze rol samen met Logius verantwoordelijk voor het beheer en de beschrijving van de governance en de Roadmap. We stellen hem drie vragen over het belang van internationale aandacht voor SBR.

Frans Hietbrink

Frans Hietbrink

Waarom is het van belang dat Nederland international aandacht schenkt aan SBR?

"De strategie die de governance-partijen internationaal met SBR voeren is zowel offensief als defensief. Offensieve aandacht is nodig om andere landen bewust te maken van de voordelen die het SBR-concept kan bieden. Defensieve aandacht is nodig om te voorkomen dat er conflicterende financiƫle standaarden worden ingevoerd, waaraan wij ons aan moeten passen."

Welke rol hebben de uitvragende partijen, de banken en de big-5 accountantskantoren internationaal?

"In de meeste landen zijn de uitvragende partijen zelf verantwoordelijk voor het inrichten van de processen waarmee zij informatie aangeleverd willen krijgen. In Nederland wordt dit zoveel mogelijk gezamenlijk vorm gegeven, waarbij de Belastingdienst regelmatig een cruciale rol speelt om de standaardisatie van de Nederlandse eOverheid, waaronder SBR, vorm te geven en te implementeren. Bij het internationaal delen van onze kennis en ervaring merk ik vaak wel dat SBR als geheel te veelomvattend is. Daarom focussen we vaak op deelonderwerpen, zoals samenwerking, gemeenschappelijke inrichting van de processen of de taxonomie."Wat doen de verschillende spelers om het SBR-standpunt Europees of zelfs internationaal uit te dragen?

"De uitvragende partijen bezochten de afgelopen periode overheden in landen als de VS, Ierland, Zweden en Finland. Ook ontvingen we diverse overheden vanuit landen als Ierland, Denemarken, Singapore en Indonesiƫ. Verder nemen we deel aan de SBR-werkgroep Internationaal en worden we regelmatig gevraagd om over SBR te spreken."