Dienst Uitvoering Onderwijs

Releasebeleid

DUO maakt de taxonomie op basis van wet- en regelgeving.

Een uitdaging voor DUO hierin is dat de werkelijkheid soms afwijkt van of complexer is dan de wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn:

  • enkelvoudig versus geconsolideerd rapporteren
  • de vermenging van meerdere sectoren in één onderwijsinstelling.

De OCW / DUO taxonomie volgt een jaarlijkse cyclus die gelijk loopt aan het kalenderjaar. Hoewel met name het primaire onderwijs per schooljaar werkt, wordt dit intern verwerkt naar rapportages op kalenderjaar.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen OCW / DUO taxonomie:

  • Het doel is te komen tot een 'gezaghebbende taxonomie', dat wil zeggen dat de taxonomie de volledige vastlegging van wet- en regelgeving in het onderwijsdomein is.
  • De taxonomie wordt verder uitgewerkt, onder andere in enkelvoudig, geconsolideerd rapporteren.
  • De publicatie van de definitieve taxonomie wordt bij voorkeur vervroegd.