Belastingdienst

Releasebeleid

Het releasebeleid wordt bepaald door:

  • Campagnes
  • SBR governance: toetsing, releasekalender Digipoort
  • Implementatie wet- en regelgeving (communicatie via www.belastingdienst.nl)
  • OSWO-community: beschikbaar stellen VTS, publicatie, specificaties van businessrules bijvoorbeeld in Formula.

Het releasebeleid leidt tot een jaarplanning met publicatiedatums van de verschillende versies van de NT en extensie taxonomieën. Publicatie data: 

Maand Versie
augustus NT x.0, alfa versie
september NT x.0, bèta versie
november NT x.0, definitieve versie
januari NT x.1, alfa versie
februari NT x.1, bèta versie
maart NT x.1, definitieve versie
mei NT x.2, alfa versie
juni NT x.2, bèta versie
augustus NT x.2, definitieve versie

De extensies komen altijd uit in het jaar volgend op de publicatie van de NT.