SBR Vernieuwing

Wat is de kern waar SBR écht om draait? Het gaat niet alleen over de techniek, maar vooral over wat de techniek mogelijk maakt: vertrouwen in de digitale samenleving. Dit vertrouwen is één van de kernwaarden van SBR, waarlangs we onze ambities realiseren. Vanuit het programma SBR Vernieuwing verbinden we partijen en kennis met elkaar om nieuwe technologieën en ideeën samen uit te proberen en de resultaten te delen.

Onderzoek en analyse

De evolutie van SBR vereist doorlopende kennisontwikkeling over gekwalificeerde data uitwisselen en data delen. Het onderzoek van vandaag legt de basis voor de SBR-dienstverlening van morgen. Zo onderzoeken we de ‘volwassenheid’ van de datastromen voor gegevensuitwisseling van SBR om te kijken waar er nog ruimte is voor verdere doorontwikkeling.

En welke nieuwe technologieën zijn relevant voor SBR? De conclusies uit de SBR Technologiescan zullen verder worden getoetst bij experts op het gebied van gegevensuitwisseling en leveren gefundeerde input voor de experimentenkalender.

Met kennisontwikkeling en kennisdeling bieden we antwoord op belangrijke kennisvragen die spelen rond SBR. Zo ondersteunt het Kenniscentrum XBRL bij vragen op het gebied van XBRL en vormt het SBR Kennisportaal dé digitale informatiebron voor meer informatie over gegevens uitwisselen met SBR.

Experimenten

Door het uitvoeren van experimenten doen we snel kennis op en leren we snel over de effecten die nieuwe technologieën of implementatie van bestaande technologie kunnen hebben op het vertrouwd uitwisselen van gegevens.

Dit doen we samen met andere SBR-afnemers en marktpartijen. Zo kunnen we onderzoeken hoe partijen makkelijker kunnen aansluiten op SBR en beproeven wij of een nieuwe ontwikkeling een probleem kan oplossen of nieuwe waarde voor SBR toevoegt.

Dankzij deze experimenten zorgen we ervoor dat SBR toekomstbestendig is en blijft en betrouwbare digitale gegevensuitwisseling steeds gemakkelijker zal worden voor overheid en marktpartijen.

SBR Vernieuwing 2022

Op basis van experimenten en de hiermee opgedane kennis, door SBR Vernieuwing, is door stakeholders geconcludeerd dat aandacht voor blijvende doorontwikkeling van SBR wenselijk is.

Voor komend jaar richt SBR Vernieuwing zich op het (her)gebruiken van betrouwbare data met een focus op de volgende drie onderwerpen:

TIP, Trusted Information Partners

Met TIP zetten we een volgende stap in de digitalisering van onze samenleving door het maken van afspraken omtrent betrouwbare gegevensuitwisseling op basis van de eIDAS verordening. Hiervoor maken we afspraken die garanderen dat we altijd domeinoverstijgend, open en met het hoogste betrouwbaarheidsniveau werken. Deze afspraken zouden ook binnen SBR gebruikt kunnen worden voor het betrouwbaar uitwisselen van gegevens.

Binnen het TIP samenwerkingsverband richt SBR Vernieuwing zich op:

  • Ondersteuning bij het opzetten van een structuur van waaruit verder kan worden gewerkt aan uitbreiding van het afsprakenstelsel met nieuwe informatieketens en toetreding van nieuwe partners.
  • Het gezamenlijk met de andere deelnemers opleveren van een basisarchitectuur en technische specificaties voor het electronisch tekenen en verzegelen (sealing) van documenten.
  • Uitvoeren van diverse experimenten.

Stimuleren gebruik RGS

Samen met overheids- en marktpartijen initiëren en uitvoeren van experimenten rondom het gebruik en het vereenvoudigen van het gebruik van RGS en Auditfiles om data tussen partijen uit te wisselen.

Uitvoeren van een strategisch onderzoek om te verkennen hoe RGS kan helpen bij het invoeren, vastleggen en uitwisselen van duurzaamheidsinformatie.

Duurzaamheid rapportages

Binnen de snelle ontwikkelingen op het gebied van rapportages over duurzaamheid zal SBR Vernieuwing zich richten op:

  • Samen met andere SBR-partijen initiëren van een tafel rondom het thema duurzaamheid met als doel het komen tot een brede coalitie van partijen die de uitdagingen rondom het uitwisselen van duurzaamheidsdata gezamenlijk op willen pakken.
  • Opzetten en uitvoeren van een experiment op gebied van uitwisseling van duurzaamheidsdata.

De daadwerkelijke uitvoering is hierbij sterk afhankelijk van de medewerking van andere partijen (probleemhouders) die in de keten uiteindelijk deze problemen moeten adresseren.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact op met programmamanager Boris Bonsel via boris.bonsel@logius.nl.