Technologiescan: Welke nieuwe technologieën zijn relevant voor SBR?

Wereldwijd wordt er doorlopend gewerkt aan nieuwe technologieën. De SBR technologiescan geeft antwoord op de vraag: 'Welke nieuwe technologieën zijn relevant voor SBR?' Het doel is om hiermee gefundeerde input te bieden voor de experimenten kalender onder SBR Vernieuwing.

SBR Vernieuwing

Elke organisatie, elk domein wordt geraakt door technologische vernieuwing, of men daarbij stilstaat of niet. Of het resultaat van de technologische verandering -positief of negatief- uitpakt, valt deels te sturen. Bijvoorbeeld door in een vroeg stadium met de technologie te experimenteren. Dit geldt onverminderd voor Standard Business Reporting. In het Programma SBR Vernieuwing is gekozen voor een proactieve houding. Door middel van experimenten wordt beproefd wat de toegevoegde waarde zou kunnen zijn van nieuwe technologieën en hoe deze toegepast zouden kunnen worden.

Download laatste versie van de Technologiescan (V 1.1)

Discussie en feedback

Bij het lezen van de SBR technologiescan is enige voorbehoud op z’n plaats: het document bevat geen uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing, maar is een globale scan gebaseerd op inschattingen van kennis van de auteurs. Met deze 1.1 versie streven we dan ook naar discussie en feedback voor een volgende versie.