Trusted Online Ecosystem

Het Trusted Online Ecosytem is een initiatief van verschillende marktpartijen waar SBR Vernieuwing in deelneemt. In dit ecosysteem delen burgers en organisaties veilig en gemakkelijk gegevens volgens open Europese standaarden (eIDAS) ten behoeve van verschillende processen. Hierbij houdt de burger de regie over het (her)gebruik van zijn/haar gegevens en kunnen organisaties gemakkelijk toetreden tot het ecosysteem.

SBR Vernieuwing draagt bij aan experimenten om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde van zo'n ecosysteem voor SBR is. Samen met de andere deelnemers onderzoeken we ook welke afspraken nodig zijn om een domeinoverstijgend ecosysteem mogelijk te maken.

Regie over eigen gegevens

Data speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. Er komt steeds meer data bij en veel data wordt meerdere keren gebruikt. Daarom wordt het steeds belangrijker om data-uitwisseling goed en veilig te organiseren. Het Trusted Online Ecosystem helpt hierbij. Stel: je wilt een hypotheek. Dan moet er persoonlijke data worden uitgewisseld zoals inkomensgegevens. Het ecosysteem stelt de hypotheekaanvrager -en eigenaar van de data- centraal en geeft de aanvrager controle over zijn eigen data.

Open standaarden

Maar hoe zorg je ervoor dat de data betrouwbaar is en de uitwisseling veilig is? Doordat in het ecosysteem alle databestanden gestructureerd zijn en de datatransacties gebaseerd zijn op gekwalificeerde eIDAS vertrouwensdiensten weet je zeker dat de gegevens kloppen, veilig worden verzonden en kunnen worden hergebruikt, door bijvoorbeeld de hypotheekverstrekker. Het gebruik van vrij toegankelijke open standaarden maakt toegang tot het ecosysteem laagdrempelig. Zo zorgt het ecosysteem voor een snelle, veilige en makkelijke data-uitwisseling.

Het eIDAS-kennis- en leerprogramma van de Europese Commissie biedt bedrijven informatie en ondersteuning over het gebruik en de integratie van elektronische identificatie (eID) en vertrouwensdiensten in de bedrijfsactiviteiten. 

Handleiding: eIDAS made easy! (Engelstalig) A quickstart guide to electronic identification (eID) and trust service solutions for businesses.

Experimenten data-uitwisseling met overheid

SBR Vernieuwing zet meerdere experimenten op voor data-uitwisseling in een ecosysteem. Dit jaar hebben we samen met de Belastingdienst en softwareleveranciers gezamenlijk onderzocht hoe data-uitwisseling geoptimaliseerd kan worden aan de hand van de nieuwe ontwikkelingen.

In een vervolg gaan we onderzoeken en experimenten opzetten om te leren wat de voordelen zijn als overheidsdata ook via het ecosysteem wordt uitgewisseld en waarvoor je de afspraken binnen een dergelijk stelsel nog meer zou kunnen gebruiken.Tot slot gaan we samen met andere partijen een start maken met de technische concretisering van componenten van een mogelijk vernieuwd afsprakenstelsel.

Rijksinnovatie congres INNOvember met paneldiscussie

Tijdens het Rijksinnovatie congres INNOvember (24-11-2020) presenteerde Boris Bonsel, programmamanager SBR Vernieuwing, de ontwikkelingen van het Trusted Online Ecosystem waar we met verschillende partijen aan werken. Via polls en de chat werd de interactie met het virtuele publiek opgezocht. De stellingen werden bovendien voorgelegd aan een panel van experts:

  • Arjen Gielen – Voorzitter Raad van Bestuur, Nationale Hypotheek Garantie
  • Remco van Wijk – Division Lead, Cleverbase
  • Frans Hietbrink – Adviseur eOverheid, Belastingdienst
  • Paul Staal – Global lead XBRL Structured data, ING Real Estate Finance

Christian Verhagen, senior consultant Data & Analytics bij Verdonck, Klooster & Associates begeleidde de paneldiscussie.

Event gemist? Lees het sfeerverslag van deze inspirerende ochtend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Trusted Online Ecosystem, de experimenten of heeft u vragen over data-uitwisseling? Neem dan contact op met Boris Bonsel via boris.bonsel@logius.nl.

Trusted Online Ecosystem

Data speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij.
Er komt steeds meer data bij…
en veel data wordt meerdere keren gebruikt.
Daarom wordt het steeds belangrijker om data-uitwisseling goed en veilig te organiseren.
Het Trusted Online Ecosysteem helpt hierbij.
Stel, je wilt een hypotheek.
Dan moet er persoonlijke data worden uitgewisseld…
zoals inkomensgegevens.
Het ecosysteem stelt de hypotheekaanvrager van de data centraal…
en geeft deze persoon controle over de data.
Maar hoe zorg je ervoor dat die data betrouwbaar is en de uitwisseling veilig is?
Doordat in het ecosysteem alle databestanden gestructureerd zijn en de datatransacties gebaseerd zijn op gekwalificeerde eIDAS vertrouwensdiensten…
weet je zeker dat de data klopt en veilig wordt verzonden naar bijvoorbeeld de hypotheekvertrekker.
Het gebruik van vrij toegankelijke, open standaarden maakt toegang tot het ecosysteem laagdrempelig.
Zo zorgt het ecosysteem voor een snelle, veilige en makkelijke data-uitwisseling.
Momenteel worden er vanuit SBR-vernieuwing meerdere experimenten opgezet…
om te onderzoeken wat de voordelen zijn als overheidsdata óók via het ecosysteem wordt uitgewisseld.
Wil je meer weten over onze experimenten, het ecosysteem of veilige data-uitwisseling?
Neem dan contact met ons op