Eenduidig communiceren naar belastingplichtige en intermediair met iXBRL

De Belastingdienst levert zowel aan de belastingplichtige als aan de intermediair informatie over een opgelegde aanslag. Op dit moment gebeurt dat nog in verschillende technische formaten, waardoor er communicatieproblemen tussen de belastingplichtige en de intermediair kunnen ontstaan. Logius, de Belastingdienst en softwareontwikkelaars slaan in SBR Vernieuwing de handen ineen om dit efficiënter in te richten.Om makkelijk en foutloos belastinggegevens gestructureerd, gestandaardiseerd en op elektronische wijze met elkaar uit te wisselen zetten de Belastingdienst en intermediairs SBR in, met name de standaard XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Met de XBRL-taxonomie worden gegevens eenduidig gedefinieerd. En als XBRL-document is een bericht eenvoudig verwerkbaar door software.

XBRL specifieke software

Maar XBRL heeft ook een keerzijde: de berichten kunnen alleen eenvoudig worden geïnterpreteerd door machines. “Een XBRL-document kan alleen met specifieke software voor mensen leesbaar worden gemaakt.” legt Tim Koelewijn van de Belastingdienst uit. “De papieren versie (of de PDF) die de belastingplichtige ontvangt ziet er meestal anders uit dan de weergave van het XBRL-document in de software van de intermediair. Dit kan communicatieproblemen tussen de intermediair en belastingplichtige opleveren.”

Leesbaar voor mens en machine

In een experiment beproefden Logius, de Belastingdienst en softwareontwikkelaars of het toepassen van iXBRL (inline XBRL) een oplossing kan bieden om eenduidig te communiceren naar zowel de belastingplichtige als de intermediair.

Het formaat iXBRL is in feite een ‘extensie’ van de XBRL standaard, om hetzelfde document nu ook leesbaar te maken voor de mens. In plaats van een PDF- en een XBRL-bestand wordt een iXBRL-bestand verstuurd, zowel naar de belastingplichtige (via de berichtenbox) als naar de intermediair (via de Digipoort). Met toevoeging van de juiste XBRL en xHTML tagging kunnen zowel de belastingplichtige als de intermediair de lay-out van het originele document behouden. Bovendien zorgt een digitale ondertekening voor de veiligheidswaarborg. De intermediair kan vervolgens de gegevens verwerken met de eigen software.

Standaard webbrowser voldoende

Nog een voordeel van het gebruik van Inline XBRL is dat de financiële verslagen gemaakt in deze standaard door iedereen te raadplegen zijn. Om een financieel verslag in Inline XBRL te bekijken is een standaard webbrowser voldoende. Ook is het met Inline XBRL mogelijk om een financieel verslag als een ‘glossy paper’ op te stellen. Achtergronden, foto’s en grafieken kunnen aan een Inline XBRL-document worden toegevoegd. Dit in tegenstelling tot de XBRL die momenteel in Nederland wordt gebruikt.

Veelbelovend

Tim Koelewijn: “Inline XBRL gaat er hoe dan ook aankomen. De Europese regelgeving stelt inline XBRL verplicht voor de jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen. We kunnen spreken van een geslaagd experiment. Voor de processen bij de Belastingdienst moeten we verschillende vervolgonderzoeken uitvoeren. Zo moet onderzocht worden welke aanpassingen nodig zijn op de Belastingdienstpoort en de achterliggende middelsystemen. De juridische status moet tot in detail uitgewerkt worden. En ook zullen we op grotere schaal moeten testen. De ontwikkelingen zien er veelbelovend uit en kunnen zeker voordelen opleveren.”

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen over dit experiment? Lees dan Experiment SBR Vernieuwing: Kan Inline XBRL gebruikt worden als alternatief voor PDF?' of neem contact op met Jon Butter via jon.butter@logius.nl