De voordelen van standaardisatie via SBR voor ING REF

ING Real Estate Finance benut de voordelen van standaardisatie in de taxatieketen om het financieringsproces te verbeteren. Doordat definities eenduidig zijn en niet meer hoeven worden overgetypt, is de kwaliteit van data hoger en de kans op fouten lager. Het gevolg is een betrouwbaarder en sneller proces. 

Dit geldt niet alleen voor ING, maar ook voor de aanleverend taxateur. Standaardisatie biedt eenduidigheid, kwaliteit en snelheid.

Benieuwd welke voordelen de verschillende deelnemers in de taxatieketen ervaren?

Voorheen hadden we allemaal verschillende soorten formats van taxatierapporten voor verschillende banken. Eigenlijk had elke bank zijn eigen taxatieformat. Gestandaardiseerde taxatierapport heeft als grote voordeel dat we op een eenduidige manier kunnen werken. Omdat we op een eenduidige manier kunnen werken, verkleint dat de kans op fouten.
Door de standaardisatie van gegevensuitwisseling, wordt het gemakkelijker om processen te optimaliseren en voegen we meerwaarde toe voor klanten, maar ook voor collega's bij ING Real Estate Finance.

ING heeft gekozen voor standaardisatie, omdat we daarmee een lage kans op fouten creëren. Betrouwbaarheid verhogen. En we kunnen ook onze klanten sneller bedienen. Hoe lang duurt het om zoiets te implementeren? Nou het echte antwoord is: het stopt nooit. Je moet een commitment aangaan voor altijd. Voor de duur van je bedrijf om dit te doen. Want je zult zien dat je vastgoedtaxonomie - versie op versie - verbetering op verbetering maakt. Dat is de enige manier om te komen tot het punt waarop iedereen er wat aan heeft. En het ook gewoon bestendig is.

ING heeft in 2019 het initiatief genomen om tot een taxatiestandaard te komen voor duurzaamheid in Nederland. En alle groten banken in Nederland, alsmede de tien grootste taxatiebureaus hebben dit omarmd. Door de digitale standaardisatie kunnen wij de rapporten digitaal verstrekken. Wij hebben geen papieren rapporten meer, waardoor wij duurzaam bezig zijn. De rapporten zijn eenduidig te lezen, voor alle verschillende opdrachtgevers hebben wij nu gewoon één product.

De eindgebruiker was in het begin sceptisch bij het implementeren van de gestandaardiseerde gegevensuitwisseling. Dit omdat zij dachten dat de gegevens mogelijk niet goed zouden worden ingeladen in het systeem en dat er fouten door het systeem zouden worden gemaakt. Daarom hebben wij een backup-proces aangehouden. En door dat backup-proces is te zien dat men nog steeds een pdf-bestand ontvangt om te kunnen controleren of het goed in het systeem staat. Andere branches hebben ook baat bij het digitaal verstrekken van data. Je kan bijvoorbeeld denken aan woningcorporaties, die ook met heel veel data werken.

We krijgen in dit kader vaker vragen over de veiligheid van gegevens. Dat is wel een interessante vraag, want inderdaad dat zijn veel gegevens en ze hebben een bepaalde gevoeligheid, dus hoe zit dat? Ik denk dat het belangrijkste antwoord is, dat dit type proces, het feit dat het uniform is. Het feit dat het algemeen geaccepteerd is. En het feit dat machines met elkaar er voor zorgen dat handovers niet meer ad hoc zijn.praten in plaats van mensen. Maar handovers gestructureerd zijn van machine tot machine. Dat betekent dat het beveiligen van die overgangen in de flow veel beter te monitoren is; veel beter te implementeren is; veel beter te controleren is dan als er handovers die handmatig zijn tussen mensen.