SBR Assurance

De Assurance-oplossing stelt accountants in staat om bij een digitale verantwoording hetzelfde niveau van zekerheid te krijgen en te geven als bij een verantwoording op papier. De oplossing wordt onder andere toegepast bij de controle en deponering van digitale jaarrekeningen van middelgrote ondernemingen.

De SBR Assurance oplossing bestaat uit de volgende drie elementen:1. Consistente Presentatie

Een digitale jaarrekening is voor de mens niet leesbaar. Toch moet er een oordeel worden gevormd over het getrouwe beeld. Om dit te bewerkstelligen is een methodiek ontwikkeld waarmee de digitale jaarrekening wordt getransformeerd naar een voor de mens leesbaar, maar ook begrijpelijk, beeld. Deze methodiek wordt consistente presentatie genoemd. Voorwaarde voor het gebruik van de consistente presentatie is dat het resulterende beeld van elke willekeurige digitale jaarrekening altijd hetzelfde is, ofwel consistent.

2. Digitale accountantsverklaring

Van oudsher wordt de accountantsverklaring opgenomen in de jaarrekening van de onderneming. Nu de jaarrekening van de onderneming digitaal is, moet ook de accountantsverklaring digitaal kunnen worden opgesteld. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft hiervoor een verklaringentaxonomie opgesteld. Deze vorm de basis voor de diverse accountantsverklaringen, waaronder de controleverklaring. Om de leden van de NBA te faciliteren heeft de NBA een gratis online service (de Verklaringengenerator) ter beschikking gesteld, waarmee digitale accountantsverklaringen kunnen worden opgesteld.

3. Digitale handtekening

De wet verplicht dat elke accountantsverklaring voorzien moet zijn van een handtekening van de accountant, maar ook de brief waarmee de onderneming toestemming krijgt om de digitale verklaring te voegen bij de jaarrekening die gedeponeerd wordt bij de KVK. In digitale situatie is de klassieke ‘natte’ handtekening vervangen door een digitale versie. Met een persoonsgebonden beroepscertificaat, waarmee onomstotelijk is te bewijzen dat de handtekening correct is, kan een accountantsverklaring worden ondertekend of kan toestemming worden gegeven om de verklaring te publiceren. De digitale handtekening wordt opgenomen in een apart bestand: de detached signature.

Voor het genereren van de digitale handtekening wordt gebruik gemaakt van een zogeheten Xpath filter. Met ingang van de NT15 is dit Xpath filter gewijzigd. Deze wijziging moet worden doorgevoerd in software die wordt gebruikt voor het genereren van digitale handtekeningen m.b.t. jaarrekeningen gebaseerd op de NT15 of hoger. Dit Xpath filter is backwards compatible en kan dus ook worden gebruikt voor digitale handtekeningen m.b.t. jaarrekeningen gebaseerd op eerdere versies van de NT.

Het oorspronkelijke filter is:

 

( /xbrli:xbrl/*[local-name()='DocumentAdoptionStatus' or local-name()='DocumentAdoptionDate' or local-name()='EmailAddressContact'] | //text()[normalize-space()=''] )

Het nieuwe filter is als volgt: /xbrli:xbrl/*[local-name()='DocumentAdoptionStatus' or local-name()='DocumentAdoptionDate' or local-name()='EmailAddressContact' or local-name()='EmailAddressFull'] | //text()[normalize-space()='']

Deponeren

Als er sprake is van digitale Assurance bij een jaarrekening, dan zal de deponering aan de KVK uit drie bestanden bestaan. Dit zijn de digitale jaarrekening, de digitale controleverklaring en de detached signature. De detached signature zorgt ervoor dat de digitale jaarrekening en controleverklaring onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Meer informatie?

Meer informatie over SBR Assurance vindt u op de website van de NBA.

Bent u softwareontwikkelaar? Technische ondersteuning bij aansluiting vindt u in de Aansluit Suite Digipoort.