Digipoort en BIV

Digipoort

Digipoort maakt digitale informatie-uitwisseling tussen overheid en organisaties mogelijk. Overheden kunnen Digipoort inzetten om bedrijfs- en ketenprocessen te automatiseren. Voor het uitwisselen van SBR-rapportages met de overheid heeft u Digipoort nodig. Voor kredietrapportages aan banken is dit de Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV).

Met Digipoort automatiseren organisaties belangrijke stappen in het verwerkingsproces van grote hoeveelheden aangiftes of rapportages. Digipoort zorgt naast een veilige verbinding met de overheid vooral voor de ontvangst, verwerking en aflevering van elektronische berichten die organisaties zoals bedrijven of hun vertegenwoordigers zoals intermediairs uitwisselen met verschillende overheidsorganisaties. Om deze manier van gegevensuitwisseling wordt winst behaald in tijd en kosten, maar ook op het gebied van veiligheid en nauwkeurigheid.

Digipoort is een dienst van Logius . Als u als overheid of dienstverlener met een publieke taak Digipoort inzet, is een implementatieproces nodig.

BIV: aanleveren van rapportages aan banken

De Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV) is een poort bestemd voor aanlevering van rapportages aan banken. Om kredietrapportages uit te kunnen wisselen met banken, moet uw software ook een verbinding hebben met de BIV. Op de website van SBR Nexus vindt u een meer informatie.