De Nederlandse Taxonomie

De Nederlandse Taxonomie (NT) is het gemeenschappelijk gegevenswoordenboek van SBR. Het is een woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van wettelijk verplichte rapportages. Dit gemeenschappelijke woordenboek maakt het mogelijk om gegevens digitaal uit te wisselen en als zender en ontvanger met verschillende softwarepakketten te werken.

Meer informatie

Meer informatie vindt u onder ‘Taxonomie’.