Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maakt een leven lang ontwikkelen mogelijk. Voor een slim, vaardig en creatief Nederland. DUO voert in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit.

Jaarrekening scholen digitaal via SBR

Onderwijsinstellingen leveren nu nog de jaarrekening op zowel papier als digitaal aan DUO aan. Dit kan en moet makkelijker en sneller via SBR. 

Meer informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Via bijvoorbeeld online enquêtes, klachtenregeling en onderzoek weet DUO steeds beter waar verbeteringen gewenst zijn om een betere dienstverlening te kunnen bieden. In de vorm van experimenten werkt SBR samen met verschillende organisaties rondom de onderwijssector en softwareleveranciers om te onderzoeken of bepaalde problemen opgelost kunnen worden en of een nieuwe ontwikkeling waarde toevoegt. Wilt u meer informatie over nieuwe ontwikkelingen? Lees dan ook: