Roadmap

In de Roadmap staan de SBR ambities voor de komende jaren. En wat we concreet gaan doen om die ambities waar te maken. Eens per 5 jaar stelt SBR een Roadmap samen.

De huidige Roadmap loopt van 2020 tot en met 2025. In deze periode staan 3 ambities centraal:

  1. Blijven inzetten op kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige elektronische gegevensuitwisseling. Bijvoorbeeld door aan te sluiten op nieuwe (internationale) technische ontwikkelingen en standaarden, daar mee te experimenteren en de toegevoegde waarde ervan te evalueren met belanghebbenden.
  2. Vernieuwen van onze manier van werken en het versterken van onze kennis, competenties en communicatie. Onder andere door onze communicatie-uitingen op te bouwen vanuit het perspectief van onze afnemers, een eigen visuele identiteit te creëren en onze website meer doelgroepgericht in te delen. 
  3. Onderhouden en versterken van onze relatie met belanghebbenden. Bijvoorbeeld door mogelijkheden om te experimenteren aan te bieden en testomgevingen op te zetten voor (potentiële) klanten, waarmee we snel resultaat kunnen boeken, we eerste inzichten kunnen krijgen, en we waarde voor hen creëren.

Herijking 2022

In juni 2022 hebben we een herijkte versie van de SBR Roadmap 2020-2025 gemaakt. In het document leest u wat is aangepast:

SBR Roadmap dient de Digitale Overheid

De coronacrisis van 2020 bevestigde het grote belang van een goed functionerende digitale samenleving. En op het belang van een digitale overheid waarmee je veilig en makkelijk zaken kunt doen. Een digitale overheid die inclusief, betrouwbaar en veilig is.

Het afsprakenstelsel Standard Business Reporting (SBR) is een belangrijke pijler van die digitale samenleving. Onze ambities met de bijbehorende acties, dragen actief bij aan de versteviging van de digitale dienstverlening tussen overheid en marktpartijen.

Infographic

Onderstaande infographic geeft een korte samenvatting van de ambities van SBR. Als u op het plaatje klikt dan opent een pdf.

Infographic Roadmap

Snel, veilig, makkelijk en foutloos gegevens uitwisselen

In de digitale economie zijn data met de snelheid van het licht binnen handbereik. Data gedreven beslissingen kunnen snel genomen worden.

Maar wat als die beslissingen financiële of juridische gevolgen hebben?

Wat als de deadlines hard zijn en de aansprakelijkheid wettelijk is?

Hoe ben je dan zeker van je zaak?

SBR helpt om te voldoen aan de eisen van rechtskracht:

  • Tijdigheid
  • Eenduidigheid
  • Conformiteit
  • Onweerlegbaarheid

(Centraal staat) Trust. Onderling vertrouwen in de digitale economie. Gebruiker centraal.

Samenwerken

We onderhouden en versterken onze relatie met belanghebbenden

Innoveren

We vernieuwen onze manier van werken en versterken onze kennis, competenties en communicatie

Verbeteren

We zetten in op kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige elektronische gegevensuitwiseling