SBR Facts & Figures 2021

De feiten en cijfers van SBR geven inzicht in de ontwikkelingen binnen SBR. Hiermee kunt u op een overzichtelijke manier zien welke resultaten SBR in 2021 heeft geboekt.

Uitgeschreven tekst en download

Onder de de afbeelding vindt u de informatie als tekst. U kunt ook een pdf downloaden met de SBR Facts & Figures van 2021.

Download Pdf

SBR-facts-figures-2021 (PDF 163.71 KB)

SBR Facts & Figures 2021

Snel, veilig en foutloos gegevens uitwisselen

Highlights

 • Continu experimenteren: samen met de Belastingdienst en DUO zijn afgelopen jaar experimenten uitgevoerd, die laten zien dat een bericht ook opgesteld kan worden in een door zowel mensen als computer leesbaar Inline XBRL formaat.
 • Verder zijn met de Belastingdienst en ING diverse experimenten uitgevoerd om te laten zien hoe eIDAS gebruikt kan worden om gegevens betrouwbaar en veilig uit te wisselen tussen belastingplichtige, intermediair, Belastingdienst en een bank.
 • Via SBR-wonen wordt er gerapporteerd over circa 367 miljard aan vastgoedwaarde (marktwaarde) en een kwart van de woningvoorraad (sociale woningen, ruim 2,2 miljoen) in Nederland.
 • De Belastingdienst heeft de doorlopende machtigingen ge├»ntroduceerd voor IB, OB, VpB en Toeslagen. Hiermee zijn in december 1 miljoen machtigingen voor VIA- 2021 papierloos geregistreerd.
 • DUO heeft in 2021 gekozen om de KVK Taxonomie als basis voor de verantwoording te gaan gebruiken. Hierdoor is de basis voor verdere ontwikkeling verstevigd.
 • RGS
  • Dag van RGS: 230 deelnemers, 6 presentaties en een paneldiscussie.
  • Datalevering voor de Productiestatistiek aan het CBS is eenvoudiger geworden.
 • SBR Nexus
  • 50% aangeleverde taxatierapporten was met digitale handtekening
  • 16% groei aangeleverde SBR Jaarrekeningen
  • 161% groei aangeleverde SBR Taxatierapporten

Omvang

51.480.000 Uitgewisselde berichten via SBR over heel 2021

Aantal berichten in de 3 jaar daarvoor

 • 2020 = 44.342.000
 • 2019 = 44.440.000
 • 2018 = 42.800.000

Aantal soorten berichten

 • 53 inkomende berichtensoorten
 • 9 uitgaande berichtensoorten

Omvang per berichtenstroom

 • KVK micro/klein 877.151
 • KVK middelgroot 11.095
 • Duo jaaropgaven 1.963
 • SBR wonen DPI 1.045
 • SBR wonen DVI 1.745
 • SBR wonen Jaarrekeningberichten 1.226
 • Belastingdienst Verzoekwijziging voorlopige aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting 454.945
 • Belastingdienst Uitstelregeling belastingconsulenten 2.218.297
 • Belastingdienst gegevens vooraf ingevulde aangifte 1.890.400
 • Belastingdienst aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting 4.540.851
 • Belastingdienst Serviceberichten Aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting 6.819.733
 • Belastingdienst Aangifte loonheffingen en eerstedagsmelding 8.977.411
 • Belastingdienst Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto 854
 • Belastingdienst (suppletie) Aangifte BTW 5.310.404
 • Belastingdienst Serviceberichten Aanslag BTW 619.283
 • Belastingdienst Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) 449.371
 • Belastingdienst MOSS-regeling 46
 • Belastingdienst Inkomende toeslagberichten 1.061.497
 • Belastingdienst Serviceberichten Toeslagen 293.974
 • Belastingdienst Factuurspecificatie MRB 17.460
 • Belastingdienst Erf- en Schenkbelasting 31.496
 • Belastingdienst Dividendbelasting 3.532
 • Belastingdienst Country-by-country 306
 • Belastingdienst Muma (Opvoeren of intrekken machtiging) 16.402.533
 • SBR Nexus Jaarrekening 7.518
 • SBR Nexus Taxatie 14.151
 • SBR Nexus Huurlijst 3.843

Deelnemende partijen SBR

De publiek-private samenwerking heeft als deelnemers vertegenwoordigers van (koepelorganisaties van) ondernemers (via VNO-NCW/MKB-NL), intermediairs (via Big-5 en NBA, NOB, SRA, NOAB), softwareontwikkelaars (NL Digital), overheden (MinBZK, MinEZK, MinJenV, Autoriteit Woningcorporaties, Belastingdienst, CBS, DUO, KVK, Logius), banken (via SBR Nexus) en woningcorporaties (via SBR-wonen) aangevuld met de nationale standaardisatieorganisatie XBRL-NL.