SBR Facts & Figures 2020

De feiten en cijfers van SBR geven inzicht in de ontwikkelingen binnen SBR. Hiermee kunt u op een overzichtelijke manier zien welke resultaten SBR in 2020 heeft geboekt.

Uitgeschreven tekst en download

Onder de de afbeelding vindt u de informatie als tekst. U kunt ook een pdf downloaden met de SBR Facts & Figures van 2020.

Download Pdf

SBR Facts & Figures 2020

Snel, veilig en foutloos gegevens uitwisselen

Omvang

44.342.000 Uitgewisselde berichten via SBR over heel 2020

Aantal berichten in de 3 jaar daarvoor

 • 2019 = 44.440.000
 • 2018 = 42.800.000
 • 2017 = 38.400.000

Aantal soorten berichten

 • 50 inkomende berichtensoorten
 • 9 uitgaande berichtensoorten

Highlights

 • Publicatie SBR Roadmap 2020 - 2025
 • Via SBR wonen wordt er gerapporteerd over circa € 337 miljard aan vastgoedwaarde (marktwaarde) en een kwart van de woningvoorraad (sociale woningen, circa 2,2 miljoen) in Nederland.
 • ISO 27001 certificering voor SBR Nexus
 • 8 succesvolle experimenten via programma SBR Vernieuwing
 • 89% groei taxaties ten opzichte van 2019
 • Onderzoek marktadoptie RGS: 82% marktdekking, 25% gebruik van RGS door ondersteunde administraties

Omvang per berichtenstroom

 • KVK micro/klein 869.533
 • KVK middelgroot 10.203
 • Duo jaaropgaven 1.942
 • SBR wonen DPI 1.194
 • SBR wonen DVI 1.370
 • SBR wonen Jaarrekeningberichten 1.242
 • Belastingdienst Verzoekwijziging voorlopige aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting 495.418
 • Belastingdienst Uitstelregeling belastingconsulenten 2.449.171
 • Belastingdienst Aanwijsposten 20
 • Belastingdienst gegevens vooraf ingevulde aangifte 1.567.444
 • Belastingdienst aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting 4.489.733
 • Belastingdienst Serviceberichten Aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting 6.563.252
 • Belastingdienst Aangifte loonheffingen en eerstedagsmelding 8.868.168
 • Belastingdienst Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto 924
 • Belastingdienst (suppletie) Aangifte BTW 4.848.527
 • Belastingdienst Serviceberichten Aanslag BTW 610.825
 • Belastingdienst Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) 430.890
 • Belastingdienst MOSS-regeling 31
 • Belastingdienst Inkomende toeslagberichten 1.038.157
 • Belastingdienst Serviceberichten Toeslagen 241.257
 • Belastingdienst Factuurspecificatie MRB 17.539
 • Belastingdienst Erf- en Schenkbelasting 16.115
 • Belastingdienst Dividendbelasting 3.668
 • Belastingdienst Country-by-country 322
 • Belastingdienst Muma (Opvoeren of intrekken machtiging) 11.815.792

Deelnemende partijen SBR

De publiek-private samenwerking heeft als deelnemers vertegenwoordigers van (koepelorganisaties van) ondernemers (via VNO-NCW/MKB-NL), intermediairs (via Big-5 en NBA, NOB, SRA, NOAB), softwareontwikkelaars (NL Digital), overheden (MinBZK, MinEZK, MinJenV, Autoriteit Woningcorporaties, Belastingdienst, CBS, DUO, KvK, Logius), banken (via SBR Nexus) en woningcorporaties (via SBR-wonen) aangevuld met de nationale standaardisatieorganisatie XBRL-NL.