Lees het evaluatierapport SBR Vernieuwing

Met een business analyse en een serie experimenten is onderzocht wat de toegevoegde waarde van het Trusted Information Partners (TIP ) initiatief is voor SBR. 

Binnen TIP onderzoeken publieke en private partijen hoe een domeinoverstijgend ecosysteem voor eenvoudige en betrouwbare informatieuitwisseling eruit kan zien. Voor meer context zie TIP ‘’Eenvoudig en betrouwbaar online zakendoen”

De  experimenten zijn gedaan binnen een specifieke SBR-keten, te weten de Inkomstenbelasting, met de volgende doelen:

  • Vaststellen technologische toepasbaarheid
  • Vaststellen van interoperabiliteit van de benodigde standaarden met bestaande standaarden

Op basis van de experimenten wordt geconcludeerd dat TIP invulling kan geven aan belangrijke SBR bouwblokken en dat TIP een aantal knelpunten in de huidige SBR implementatie kan oplossen. Ook wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn van een open en domeinoverstijgend ecosysteem en dat een dergelijk ecosysteem ook buiten SBR zijn waarde heeft. 

Lees het rapport

U kunt het rapport als pdf downloaden.