Eerste gedeelte Modelleringsbeleid Jaarverantwoordingsketen gereed

Het afgelopen half jaar heeft de Expertgroep Jaarverantwoording een Modelleringsbeleid ontwikkeld voor het jaarverantwoordingsdomein van de Nederlandse Taxonomie (NT).

Het modelleringsbeleid richt zich op het expliciet maken van ontwerpkeuzes bij de ontwikkeling van een taxonomie. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan dat de naamgeving van een element uniek moet zijn of dat een verwijzing moet worden afgeleid van wet- en regelgeving.

Het eerste gedeelte is nu vastgesteld, dit gedeelte richt zich op de modelleringsrichtlijnen voor de “vocabulaire” taxonomieën. Binnen de NT worden in de vocabulaire taxonomieën de elementen gedefinieerd op basis van de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast kennen we ook “verantwoordingsrapportage” taxonomieën. Hierin worden de elementen van de “vocabulaire” taxonomieën geordend in een raamwerk die ten doel heeft om organisaties in staat te stellen om hun gegevens te rapporteren.

De Expertgroep heeft zich in eerste instantie gericht op de wijze waarop de NT momenteel is opgezet. In het vervolgtraject zal de Expertgroep zich richten op de wijze waarop ze de taxonomie in de nabije toekomst vorm willen geven op basis van huidige inzichten en mogelijke nieuwe wetgeving.

Geef uw mening

Het Kenniscentrum XBRL verneemt graag hoe u aankijkt tegen de eerste versie van het Modelleringsbeleid. U kunt uw reactie sturen aan: kenniscentrumxbrl@logius.nl