Duurzaamheidsrapportages: internationale standaarden zijn onmisbaar

Binnen Europa zijn grote ondernemingen verplicht om niet-financiële informatie te verstrekken. Ze moeten onder andere rapporteren over klimaatrisico’s en sociale aspecten zoals arbeidsomstandigheden en diversiteit. Daarnaast is er toenemende interesse van overheden, toezichthouders, beleggers en consumenten bij deze onderwerpen. Gevolg is dat bedrijven over de hele wereld steeds meer aandacht (moeten) besteden aan het rapporteren over duurzaamheid.

Duurzaamheidsrapportages

Omdat er nog veel vragen zijn rondom duurzaamheidsrapportages schreef het Kenniscentrum XBRL er een paper over. Daarin komen onder andere de volgende vragen aan bod: Wat zijn duurzaamheidsrapportages? Wat zijn de belangrijkste duurzaamheidsrapportagestandaarden op dit moment? En wie zijn de betrokken partijen? In de paper vindt u een goed overzicht heeft van de huidige ontwikkelingen op dit gebied.

Download de paper