ARK: ‘Betere kwaliteit van data, eenvoudiger controles’

‘Slim sturen en verantwoorden is een kwestie van goed samenwerken’, zegt Ellen van Schoten, secretaris van de Algemene Rekenkamer (ARK). In de video licht zij de strategie ‘Inzicht als basis voor vertrouwen’ van de ARK toe met als kern het inzicht in de resultaten van publiek besteed geld. Ze vindt het belangrijk dat data kwalitatief beter worden, zodat de controle eenvoudiger wordt. Voor SBR ziet ze hier een rol weggelegd.

Ontwikkelingen zoals aanbod van open data, standaardisatie van gegevens en de rijksbrede digitale agenda helpen volgens Scholten om krachten binnen de overheid te bundelen. ‘Deze moeten ertoe leiden dat informatie kwalitatief beter en makkelijker te controleren wordt. Slim sturen en verantwoorden is vooral een kwestie van goed samenwerken. De ontwikkelingen nemen niet alleen een vermindering van administratieve lasten met zich mee maar we krijgen op den duur ook een beter antwoord op de vraag waar het belastinggeld nou eigenlijk aan besteed wordt. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.’

SBR vinden wij een fantastische trend, zegt ze. ‘Met SBR wordt de kwaliteit van data beter. De verantwoordingsmethodiek maakt het niet alleen voor bijvoorbeeld ministeries maar ook voor ons makkelijker om controles in te richten.’ Volgens Schoten bestaat er eigenlijk nog vrij weinig inzicht in de relatie tussen resultaten van beleid en geld. ‘In Nederland is de rechtmatigheid prima op orde en bij ministeries zijn zaken ook steeds beter geregeld. De volgende stap is nu om te kijken wát er nou eigenlijk met ons geld gebeurt. En gaat dat op een zinnige en zuinige manier?’Beter sturen

De tijd dat een ministerie een eigen inrichting van de bedrijfsadministratie had, ligt achter ons: ‘De kunst is dat we steeds meer moderne technologie gaan gebruiken om meer met data te gaan doen. Standaardisatie is daarbij een hele belangrijke voorwaarde. Ontwikkelingen die gericht zijn op transparantie van overheidsuitgaven kunnen ertoe leiden dat burgers beter betrokken raken bij waar de overheid voor staat. Eigenlijk helpt dat ons ook weer om onze missie beter te benadrukken. Inzicht van burgers in hoe geld wordt besteed, vinden wij namelijk een hele belangrijke democratische waarde. Als een nieuwe aanpak zoals SBR overheidsinstellingen helpt om zich beter en slimmer te verantwoorden, dan kunnen we er ook veel beter mee sturen. En uiteindelijk gaat het daar natuurlijk ook om.’

ELLEN VAN SCHOTEN: De Algemene Rekenkamer staat voor de besteding van het overheidsgeld. Gebeurt dat op een goede manier?
En wordt dat geld ook besteed aan de doeleinden die de politiek heeft afgesproken?
We hebben dit jaar een nieuwe strategie uitgebracht die heet: Inzicht als basis voor vertrouwen.
Omdat wij vinden dat inzicht van de burgers in hoe het geld besteed wordt een hele belangrijke democratische waarde is.
Eigenlijk bestaat er vrij weinig inzicht nog in de beleidsresultaten van het geld.
De rechtmatigheid in Nederland is best goed op orde, prima zelfs.
Zaken bij de ministeries zijn ook steeds beter geregeld.
En nu is de volgende stap: wat gebeurt er nou eigenlijk met ons geld?
En gebeurt dat op een zinnige en zuinige manier?
Vinden wij een hele belangrijke vraag.
En wij denken dat ontwikkelingen, zoals open data die gericht zijn op transparantie van overheidsuitgaven die ertoe kunnen leiden dat burgers veel beter betrokken worden bij waar die overheid in hun land voor staat dat die ook kunnen helpen om die missie van ons, ja, eigenlijk beter te benadrukken.
Slim sturen en verantwoorden is voor ons een kwestie van goed samenwerken en er zijn een aantal rijksbrede agenda's.
Bijvoorbeeld die van de directeuren FEZ als het gaat om open data, de digitale begroting en we hopen ook de digitale verantwoording, standaardisatie daarin ook de rijksbrede digitale agenda.
Dat zijn allemaal ontwikkelingen die dezelfde kant uitgaan die helpen om de krachten te bundelen die ertoe moeten leiden dat de informatie kwalitatief beter wordt makkelijker te controleren wordt dat er minder administratieve lasten ook bij zijn.
En die uiteindelijk ook een beter antwoord gaan geven op de vraag: waar wordt dat belastinggeld nou eigenlijk aan besteed?
Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.
Ik denk dat standaardisatie een hele belangrijke voorwaarde is dat de tijd dat ieder ministerie, iedere overheidsorganisatie z'n eigen administratie had, z'n eigen inrichting van die administratie had dat die achter ons ligt, en dat de kunst gaat worden dat we moderne methoden en technieken gaan gebruiken om meer met die data te doen.
Standard Business Reporting vinden wij een fantastische trend.
Dat maakt het voor hen makkelijker, maar het maakt het ook voor ons makkelijker om de controles in te richten. De kwaliteit van data wordt beter.
En als je data beter worden voor de verantwoording, heel belangrijk dan kun je er gewoon ook veel beter mee sturen en uiteindelijk gaat het daar natuurlijk ook om.