XBRL

XBRL of eXtensible Business Reporting Language is een internationale standaard ‘taal’ voor digitaal rapporteren. Deze standaard maakt het mogelijk om online gegevens van overheidsinstellingen en het bedrijfsleven te verzamelen en uit te wisselen. Om SBR-rapportages te kunnen uitwisselen maakt u gebruik van Digipoort en van de Nederlandse Taxonomie (NT) die gebaseerd is op XBRL.

Organisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren zoals op papier of elektronisch als word-document, pdf of spreadsheet. XBRL is een open standaard voor het uitwisselen van gegevens. Het is voor digitale informatie-uitwisseling belangrijk dat zowel computersystemen als mensen over alle sectoren en landen heen dezelfde (informatie)taal spreken. De openheid zorgt ervoor dat iedere onderneming of softwareleverancier de standaard zonder kosten mag inbouwen en gebruiken. In Nederland wordt XBRL gebruikt voor onder andere belastingaangiften, jaarverantwoording en kredietrapportages.

XBRL-taxonomie

Om met SBR te kunnen werken, moet uw software XBRL ondersteunen. De rapportagedefinitie staat centraal in alle implementaties van digitaal rapporteren met XBRL. Die definitie wordt vastgelegd in een zogenoemde taxonomie. De taxonomie bevat zelf geen gegevens, maar beschrijft de betekenis van gegevens. Een XBRL-taxonomie is dus een technische beschrijving van een rapportagevoorschrift, zodat iedereen dezelfde gegevens op dezelfde manier uitwisselt.