Nieuw experiment: Een bericht voor verzending valideren binnen het ecosysteem