Releasekalender

De releasekalender geeft marktpartijen inzicht in wanneer verschillende versies van een taxonomie beschikbaar komen. Op basis van deze data kunnen zij hun eigen ontwikkelactiviteiten plannen, zodat zij op tijd gereed zijn om een nieuwe versie van de taxonomie te ondersteunen. 

Taxonomieën worden in de regel ontwikkeld middels een standaard aanpak. Deze aanpak omvat de ontwikkeling van een alfa, bèta en definitieve versie. De alfa en de bèta versie bieden de mogelijkheid om al voor inproductiename eventuele onvolkomenheden in de taxonomie vroegtijdig te herkennen, zodat er nog corrigerende maatregelen kunnen worden ondernomen.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de releasemomenten van SBR taxonomieën in kalenderjaar 2019 -2020. Dit overzicht is onderhevig aan wijzigingen en wordt regelmatig bijgewerkt.

Onderdeel Uitvragende partij Release Versie Publicatiedatum Aansluit suite (alfa) Pré-Productie (béta) Productie (definitief)
NT15 KVK 20201209 Alfa 15-05-2020* 03-06-2020 03-06-2020  
NT15 KVK 20201209 Bèta 11-09-2020* 07-10-2020 07-10-2020  
NT15 KVK 20201209 Definitief 06-11-2020* 27-11-2020 27-11-2020 09-12-2020
NT14 BD 20200916 Alfa 12-06-2020 17-07-2020    
NT14 BD 20200916 Bèta 17-07-2020 05-08-2020 05-08-2020  
NT14 BD 20200916 Definitief 14-08-2020 02-09-2020 02-09-2020 16-09-2020
NT15 BD 20201209 Alfa 04-09-2020 01-07-2020    
NT15 BD 20201209 Bèta 02-10-2020 04-11-2020 04-11-2020  
NT15 BD 20201209 Definitief 06-11-2020 02-12-2020 02-12-2020 09-12-2020
NT15 BD 20210217 Alfa 13-11-2020 02-12-2020    
NT15 BD 20210217 Bèta 11-12-2020 06-01-2021 06-01-2021  
NT15 BD 20210217 Definitief 29-01-2021 03-02-2021 03--02-2021 17-2-2021
NT15 BZK 20210120 Alfa 11-09-2020 07-10-2020    
NT15 BZK 20210120 Bèta 23-10-2020 02-12-2020 02-12-2020  
NT15 BZK 20210120 Definitief 11-12-2020 06-01-2021 06-01-2021 20-01-2021

*Geïnteresseerde partijen kunnen een nog niet gevalideerde versie van de taxonomie ontvangen zodra deze beschikbaar komt. Ze kunnen hun interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen aan aad.bergman@logius.nl

Marktconsultatie

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een taxonomie is de terugkoppeling van marktpartijen op een nieuwe versie. Wij hopen en vertrouwen er op dat partijen hun bijdrage leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit van de gebruikte taxonomieën door nieuwe versies (intensief) te testen. Uiteindelijk levert dit voor alle partijen iets op: een probleemloze aanlevering van SBR berichten in productie.

Het schema met geplande marktconsultatierondes per taxonomie wordt regelmatig geüpdatet.

Onderdeel Uitvragende partij Versie Begin marktconsultatie Eind marktconsultatie
NT15 KVK Alfa 15-05-2020 17-07-2020
NT15 KVK Béta 11-09-2020 25-09-2020
NT15 BZK Alfa 14-09-2020 02-10-2020
NT15 BZK Béta 19-10-2020 06-11-2020