Meer halen uit financiële verantwoording onderwijs

Onderwijsinstellingen leveren nu nog de jaarrekening op zowel papier als digitaal aan. Dit kan en moet makkelijker en sneller! Tijdens een online workshop sloegen verschillende organisaties rondom de onderwijssector de handen ineen over het verbeteren van financiële verantwoording in het onderwijs. Slim samenwerken levert veel op!

Wat is de beste school?

Tijdens de workshop ‘Gemakkelijke Verantwoording!’ bediscussieerden de deelnemers interactief de kansen en uitdagingen binnen de financiële verantwoording in het onderwijs. De muisaanwijzers vlogen enthousiast over het digitale Miro whiteboard om in de vorm van sticky notes ideeën te delen.Al snel werd duidelijk dat de wensen veel verder gaan dan louter jaarstukken op een eenvoudige, veilige en gestandaardiseerde manier inleveren. We kunnen zoveel meer met deze cijfers! Hoe kan deze data in andere software gebruikt worden voor analyse en rapportage? Kunnen we de effectiviteit van het onderwijs meten? Wat is de relatie van de cijfers met betrekking tot het lerarentekort? Wat is de beste school van Nederland? We kunnen veel leren van deze rapportages.

Minder administratie, meer tijd voor onderwijs

Door middel van SBR-software (Standard Business Reporting) kunnen onderwijsinstellingen of onderwijsraden in één keer -volgens een standaard formaat- de betreffende jaarrekening , bijbehorend bestuursverslag en accountantsverklaring digitaal aanleveren. Op een veilige en eenvoudige manier. Dit betekent minder administratie, dus meer tijd voor onderwijs. Maar hoe komen we daar?

Verantwoording, rapportage en analyse

Deel 2 van de workshop speelde zich wederom af op het Miro whiteboard, maar nu werd gevraagd welke maatregelen er nodig zijn om de benoemde uitdagingen aan te pakken. ‘Samenwerking’ spatte als rode draad van het scherm. Financiële data is cruciaal. Stakeholders, politiek en de samenleving kunnen eigenlijk niet zonder. Het gaat verder dan financiële verantwoording. Rapportage en analyse zijn onontbeerlijk voor een betere besluitvorming.Waar deze eerste workshop vooral bedoeld was om beweging te krijgen in het verbeteren van financiële verantwoording in het onderwijs, werd de behoefte aan samenwerking vanuit verschillende organisaties nog eens extra onderstreept. De uitkomsten van de workshop worden verder uitgediept in een vervolgsessie met softwareleveranciers en vooral ook onderwijsraden en onderwijsinstellingen. Zij zijn de experts die weten waar het om gaat om het juiste inzicht te geven in het financiële beleid. Hun ervaring en inspiratie is zeer waardevol voor de volgende ontwikkelingsstappen in communicatie, veiligheid en techniek.