Datamodel voor verantwoorden CO2-impact financiële instellingen

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), SBR Nexus en Logius ontwikkelen een verbeterd model voor het stroomlijnen van data om de CO2-impact van beleggingen en financieringen nog beter te kunnen berekenen. Met goede data en juiste rapportages kunnen financiële instellingen betere keuzes maken om de CO2-uitstoot die ze indirect veroorzaken te verminderen en zo een bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële instellingen dragen vooral via hun klanten  bij aan klimaatverandering. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze leningen verstrekken aan bedrijven die CO2 uitstoten. Tegelijkertijd kunnen financiële instellingen bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot door bedrijven die inzetten op nieuwe energie en duurzaamheid te ondersteunen. Ook hebben zij een belangrijke rol in de financiering van de energietransitie.

Standaardisatie methoden en data

Door het klimaatakkoord te ondertekenen, hebben financiële instellingen zich verplicht om te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Cruciaal hierbij is dat er (inter)nationaal vergelijkbare meetmethodes voor klimaatimpact komen. PCAF is zo’n open standaard die hierin voorziet en waar steeds meer financiële instellingen, ook wereldwijd, van gebruikmaken.

Om een dergelijke standaard goed te kunnen inzetten, zijn actuele gegevens nodig van CO2-uitstoot van huishoudens, bedrijven en instellingen. Om deze gegevens te kunnen verzamelen gaan PCAF, SBR Nexus en Logius de definities van de data en de datastromen verbeteren, de toegang tot bronnen van data in kaart brengen en het gebruik van de brondata stimuleren, de benodigde infrastructuur bepalen en vervolgens de vernieuwde data-uitwisseling uitproberen.

Tjeerd Krumpelman, voorzitter PCAF Nederland: “Dit partnership werkt aan verbetering van data-uitwisseling die we nodig hebben voor het berekenen van de klimaatimpact. Dat is ondersteunend aan het commitment dat vijftig Nederlandse financiële instellingen hebben afgegeven door het ondertekenen van het klimaatakkoord.”

Impact financiële sector op klimaat

Om de impact van de financiële sector op het klimaat verkleinen, vormt de rapportage voor de verantwoording van CO2-emissies vooral een goed rapportagemiddel. Het gebruik van een universeel datamodel waarborgt kwaliteit en bespaart bovendien tijd bij de informatieanalyse.

Werkgroep datamodel en beproeven data-uitwisseling

De werkgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van:

  • PCAF Nederland
  • Logius
  • SBR Nexus
  • ABN AMRO Bank
  • ASN Bank
  • NIBC
  • Rabobank
  • Triodos
  • Visma Connect