Waarde halen uit gestructureerde data - terugblik Webinars

SBR en XBRL zijn klaar voor de volgende stap. Veel organisaties hebben het uitvragen, dan wel het ontvangen, van betrouwbare en gestructureerde data binnen hun eigen organisatie al stevig verankerd. Toch is er nog veel onontgonnen terrein.

Tijdens de Webinars op 28 oktober en 4 november hebben we organisaties binnen en buiten SBR die werken met XBRL samengebracht. Hieronder volgt een korte samenvatting van de presentaties en de paneldiscussie.

We hopen dat we met de presentaties en de paneldiscussie alle deelnemers hebben kunnen inspireren. De bal ligt nu bij u. Wat gaat u in uw organisatie doen om meer waarde te halen uit gestructureerde data? Graag gaan we met u in gesprek.

Internationale trends XBRL

John Turner, CEO, XBRL International

John Turner benoemde tijdens de Webinar een drietal trends voor XBRL. Allereerst de toenemende vraag naar hoogwaardige analyses op de verzamelde data. Ten tweede het verzamelen van gedetailleerde data zonder dat dit de administratieve lasten doet stijgen. Als laatste is er veel beweging rondom de digitale uitvraag van gestandaardiseerde duurzaamheidsrapportages.

Vlotte informatieproducten met 'off the shelf' software

Andre Rietveld, Domein Architect, DUO

DUO ontvangt bestuursverslagen van onderwijsinstellingen in XBRL en verwerkt en verrijkt deze tot informatieproducten voor o.a. de Inspectie voor het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. DUO streeft naar een machine-to-machine proces, dus zonder menselijke interventie. Door de keuze voor open standaarden kan DUO gebruik maken van bestaande software om de ontvangen data te verwerken. Vervolgens is deze data direct beschikbaar, via een database, voor de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast wordt de data openbaar beschikbaar gesteld via Open Data en OCWincijfers.nl. De volgende stap voor DUO is het toevoegen van assurance aan het proces; dat een accountant het rapport digitaal kan ondertekenen.

Data delen met verschillende doelgroepen op Europese schaal

Paul Hulst, ICT Architect, DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft diverse taken, waaronder toezicht op de financiële sector en centrale bank. Voor het uitvoeren van die taken heeft DNB veel data nodig. Zo ontvangt DNB ieder kwartaal zo’n 9000 rapportages in XBRL-formaat, die met elkaar ongeveer 90 miljoen feiten bevatten. Die feiten moeten uit de rapportages worden gehaald en verrijkt met informatie uit de taxonomie en andere systemen om ze geschikt te maken voor gebruik. Deze functionaliteit is generiek en gebruikersgericht opgezet en kan door alle onderdelen van DNB worden gebruikt zonder over diepgaande XBRL-kennis te moeten beschikken.

Kwalitatiever werken door verwerking vastgoeddata

Jos Jonkers, Director Business Development, ING Real Estate Finance

ING heeft als doel om de duur van het kredietaanvraagproces te verkorten van 30 naar 5 dagen. Dit doel kan alleen behaald worden door het verbeteren van het data uitwisselingsproces. Op het moment worden 20 dagen, dus ⅔ van de klantreis besteed aan het verzamelen en uitwisselen van de benodigde gegevens. Een 'Bank 3.0' moet een directe data connectie met (de systemen van) haar klanten hebben. Door gebruik te maken van standaarden kan de data gestructureerd worden uitgewisseld zonder menselijke handelingen. Met SBR kan ING veel meer en hoogwaardiger data uitvragen, waardoor hun risicomodellen beter gevoed worden en ze minder kapitaal hoeven aan te houden van de toezichthouder. Leerpunten van Jos zijn:

  • Uitzonderingen blijven bestaan, focus op wat je kunt standaardiseren.
  • Vervang ‘trage’ data door direct beschikbare data om de klant sneller ‘voorlopig’ uitsluitsel te geven.

Paneldiscussie

Deelnemers:

  • Paul Hulst, ICT Architect, DNB
  • Frans Hietbrink, Adviseur eOverheid/SBR, Belastingdienst
  • Sander Middendorp, CEO, SBR Nexus

Welke data wil je precies uitvragen? En wat wil je er daarna mee (kunnen) doen? Deze vragen moet je scherp hebben bij het ontwerpen van je uitvraag- én verwerkingsproces. Tegelijkertijd kun je dan duidelijk je doelstellingen communiceren en keuzes verantwoorden aan verschillende afdelingen en ketenpartners. Met name je ketenpartners zijn van belang, een implementatie van XBRL is namelijk niet niks, zo stelde Sander Middendorp.

Paul Hulst vertelde vanuit DNB, waar men heeft geleerd te 'denken vanuit datapunten in plaats van formulieren'. Dit zorgt ervoor dat de juiste informatie op één manier wordt uitgevraagd en gebruikt. Wat organisaties vervolgens met de uitgevraagde data(punten) doen kan sterk verschillen.

Frans Hietbrink benoemde dat sommige organisaties (Belastingdienst, banken en CBS) uitgevraagde data combineren met tal van andere bronnen. Terwijl anderen (jaarrekeningen bij KVK) de data 1-op-1 beschikbaar stellen. Als je data combineert, werk je vaak met verschillende structuren/formaten en je zult deze moeten converteren.

Wat leidt tot een conclusie: XBRL is een uitwisselingsformaat, iets wat ervoor zorgt dat het bericht goed wordt opgesteld, ontvangen en gevalideerd. Het is bijvoorbeeld niet bedoeld of geschikt om direct analyses op los te laten. Alle organisaties vertegenwoordigd in het panel converteren daarom hun XBRL- berichten om de data daaruit bruikbaar te maken. Belangrijke leerpunten voor het inrichten van dit proces:

Sluit aan op internationale standaarden; deze zijn toekomstbestendig en zorgen ervoor dat je makkelijk reeds bestaande software kunt gebruiken.

Zorg dat governance en processen duidelijk en transparant (voor de eigen organisatie en voor derden) zijn, wie heeft toegang tot de data en wat mag diegene ermee doen?

Zorg dat het hele verwerkingsproces transparant is (data lineage). Zo kun je altijd herleiden wat er op welk moment met de data gebeurt.

Terugkijken

Via de website van XBRL Nederland kunt u de opnames van de Webinar terugkijken.

Contact