Verhuizing Digipoort naar overheidsdatacenter

De voorziening Digipoort gaat verhuizen van het datacenter in Enschede naar het overheidsdatacenter (ODC) in Amsterdam. Het berichtenverkeer, dat via Digipoort verloopt, verhuist mee. Zo ook de berichten die via Standard Business Reporting (SBR) worden uitgewisseld. De verhuizing naar het overheidsdatacenter(ODC) in Amsterdam is nodig om de uitwisseling van berichten via Digipoort in de toekomst te kunnen continueren.

Periode migratie

De migratie naar het overheidsdatacenter vindt plaats in de periode van december 2018 tot en met mei 2018. In deze periode voeren we meerdere testen uit: connectiviteits- en ketentesten. Ook  testen we de ingebruikname van een nieuwe ebMS adapter. De daadwerkelijke migratie naar de productieomgeving vindt plaats in mei 2019.

Technische wijzigingen doorvoeren?

Voor organisaties die berichten versturen en ontvangen via Digipoort zijn mogelijk acties vereist. De vereiste acties zijn afhankelijk van domein, koppelvlak en berichtsoort. Wilt u weten of uw organisatie iets moet doen? Bekijk het overzicht vereiste acties.  

Meer informatie

Meer informatie over de migratie naar het overheidsdatacenter vindt u op: logius.nl/migratienaarodc. Ga ook naar veelgestelde vragen  voor meer informatie.