Taxonomie-documentatie: nu eenvoudig selecteren

Gebruikt u regelmatig de Nederlandse Taxonomie en bijbehorende documenten van uitvragende partijen om bijvoorbeeld uw software aan te passen? Dan selecteert u vanaf nu op de SBR-site gemakkelijk de documenten die u nodig heeft. Kijk op Nederlandse Taxonomie en kies in stap 1 de uitvragende partij en in stap 2 de rapportage.

Ook is de informatie over de Nederlandse Taxonomie geactualiseerd. Geheel nieuw hierin is het onderdeel ‘Architectuur en ontwikkelingen’ met informatie over de Nederlandse Taxonomie Architectuur, de onderlinge samenhang tussen de verschillende taxonomieën en ontwikkelingen die invloed hebben op de Nederlandse Taxonomie. Daarnaast vindt u hier per uitvragende partij het releasebeleid, de lopende ontwikkelingen en de samenhang met andere taxonomieën.