SBR-wonen en SBR vragen input op definities voor onderhoud en beheer

SBR-wonen en SBR vragen woningcorporaties om te reageren op een voorstel om de definities van onderhoud en beheer aan te scherpen.

SBR-wonen merkt op dat het onderscheid tussen ‘uitgaven voor onderhoud’ en ‘uitgaven voor verbetering’ niet altijd even duidelijk. In sommige projecten komen beide typen uitgaven voor. SBR-wonen wil daarom beide begrippen eenduidig definiëren, met een duidelijke scheidslijn tussen onderhoud en verbetering. Tegelijkertijd wil SBR ook de definitie van ‘uitgaven voor beheer’ aanscherpen. De aangescherpte definities zijn vanaf het boekjaar 2019 bruikbaar in onder andere de jaarrekening 2019 en bij het bepalen van de beleidswaarde. Ook worden ze opgenomen in het Handboek Marktwaardering.

Input van corporaties

De uitgewerkte definities van onderhoud en beheer zijn te vinden in de consultatie van SBR-wonen. Corporaties kunnen uiterlijk 1 februari rechtstreeks reageren via de Servicedesk van SBR-wonen. Kies bij ‘Type’ voor ‘Marktconsultatie’.