SBR Taxonomy Pressure Cooker: sneller extensies toevoegen aan de Nederlandse Taxonomie

Uitvragende partijen als DUO merken dat het toevoegen van nieuwe gegevensdefinities aan de Nederlandse Taxonomie tijdrovend is. We onderzochten of dat sneller kan.

Kan toevoegen extensie sneller?

In de huidige werkwijze bepaalt eerst de uitvragende partij welke gegevens uitgevraagd dienen te worden. Vervolgens wordt een alfaversie van de taxonomie opgesteld. De technische taxonomie experts worden daarmee vaak pas na het vormgeven van de uitvraag betrokken. Dit gehele proces duurt vaak maanden. Maar hoe zou het werken als we direct een alfaversie opstellen? Kunnen we zo tijd besparen? 

Taxonomy Pressure Cooker

Met een nieuwe methode, de Taxonomy Pressure Cooker, onderzochten we door middel van een experiment of het toevoegen van een extensie op/in de taxonomie eenvoudiger en sneller kan.