SBR feiten en cijfers over het jaar 2018 beschikbaar

De feiten en cijfers van SBR over het jaar 2018 zijn beschikbaar. De factsheet geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen SBR. Hiermee is op een overzichtelijke manier te zien welke resultaten SBR het afgelopen jaar heeft geboekt. Zo leveren woningcorporaties via SBR de prognose-informatie over de marktwaarde en de beleidswaarde van woningen aan en is het ministerie van OCW begonnen met een pilot bestuursverslag waardoor onderwijsinstellingen via SBR hun jaarverantwoording digitaal kunnen aanleveren.