SBR de standaard binnen de corporatiesector: informatie-uitwisseling beter en gemakkelijker

Verbetering van de informatievoorziening binnen de corporatiesector met als uiteindelijke doel om informatie-uitwisseling met één druk op de knop mogelijk te maken en daarmee de administratieve lastendruk te verminderen. Dat is het doel van het Convenant Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat brancheorganisatie Aedes, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw vanmiddag, dinsdag 5 december 2017, hebben getekend.

Aanleiding voor het convenant is de toenemende complexiteit en hoeveelheid van de gegevens waardoor de huidige systemen en processen voor gegevensuitwisseling niet meer voldoen. SBR wordt hiervoor de standaard binnen de corporatiesector. Eerste stap is de realisatie in 2018 van een nieuwe, op SBR gebaseerde, voorziening voor informatie-uitwisseling.

Corporaties krijgen met de deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel met SBR te maken. Dat is een van de redenen om voor SBR te kiezen voor de sectorspecifieke gegevensuitwisseling, zoals de prognose- en verantwoordingsinformatie dPi en dVi.

Naast het invoeren van de SBR-systematiek en het system-to-system aanleveren van gegevens, werken de ondertekenaars aan een optimale afstemming tussen aanbod en vraag van informatie. Tegelijkertijd creëren ze prikkels om te voorkomen dat de gegevensuitvraag ongebreideld groeit. Sterker nog, de convenant ondertekenaars willen dat die de komende vijf jaar met gemiddeld 10% per jaar afneemt.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.