Request for comments - Assertion Severity 2.0

We horen graag uw reactie op een aantal vragen rondom Assertion Severity 2.0. U kunt reageren tot 28 oktober 17:00 uur.

Inleiding

Per 21 juli 2022 heeft Assertion Severity 2.0 de status “Recommended”. Dit betekent dat de specificatie gebruikt zou mogen worden binnen de NT indien we daar een toepassing voor zien. De specificatie is een uitbreiding op de Assertion Severity 1.0.

Assertion Severity 1.0

De Assertion Severity specificatie geeft de mogelijkheid om een severity niveau te koppelen aan een assertion. Er worden in de 1.0 specificatie drie niveau’s onderscheiden: ERROR, WARNING en OK. De OK wordt niet nader toegelicht maar deze gaat, net als ERROR en WARNING, alleen af als niet aan de test van de assertion wordt voldaan. Het is dus een niveau dat een informatieve melding aangeeft.

Als er in een taxonomie geen severity is gespecificeerd voor een assertion krijgt deze standaard ERROR mee. Dat is dus de default.

In specificatie versie 1.0 kan een van deze niveau’s aan een assertion worden gekoppeld. Een assertion heeft dus altijd een ERROR, WARNING of OK, ongeacht de situatie.

Assertion Severity 2.0

Met specificatie versie 2.0 is er een expression mogelijkheid bijgekomen waarmee het niveau bepaald wordt door een XPath expressie die dan situatieafhankelijk een ERROR, WARNING of OK teruggeeft. Als een waarde in een berekening bijvoorbeeld boven een bepaalde grens uitkomt kan een ERROR worden teruggegeven en anders een WARNING. Of er kan bijvoorbeeld met parameters worden gewerkt waarmee een verwerkingsproces kan worden gestuurd door sommige assertions “uit” te zetten en alleen nog een OK terug te geven. Specificatie 2.0 is dus een uitbreiding op 1.0 en geeft meer flexibiliteit.

Voorstel

Vooralsnog lijkt er nog geen toepassing te zijn binnen de NT voor expressions, maar er lijkt ook geen reden te zijn het gebruik van deze specificatie niet toe te staan. Het voorstel is dan ook om de specificatie Assertion Severity 2.0 toe te staan met ingang van NT18. Daarbij wordt ook geen noodzaak gezien tot het definiëren van NTA regels als inperkingen of ter validatie.

Request for comments

Graag zouden wij uw terugkoppeling ontvangen op de volgende vragen:

  1. Kunt u instemmen met het toestaan van Assertion Severity 2.0?
  2. Kunt u instemmen met het gebruik vanaf NT18?
  3. Kunt u instemmen dat er geen NTA regels worden aangepast of toegevoegd inzake Assertion Severity 2.0?

Indien u niet kunt instemmen

  • Kunt u dan aangeven welke bezwaren u tegen de voorgenomen oplossing heeft
  • Kunt u dan aangeven of u (een) alternatieve oplossing(en) heeft

Indien uw terugkoppeling achterwege blijft, dan veronderstellen wij dat u in kunt stemmen met de voorgenomen besluiten.

Geef uw mening

U kunt uw reactie vóór 28 oktober 17:00 uur met toelichting sturen naar sbr@logius.nl.